22 aprill 1999

Maksutähtajani ainult üks nädal

Mootorsõidukimaksu peab maksma sõiduki omanik, kelle elu- või asukohaks on sõiduki registreerimistunnistusel märgitud Tallinna linn. Maksu tuleb maksta sõltumata mootorsõiduki kasutamisest. Maksu maksmise aluseks on autoregistrikeskuse andmed. Sõiduki mittekasutamisel saab ta ARKi registrist arvelt maha võtta. Maksutähtaeg on 1. mai või sõiduki ARKis registreerimise kuupäev.

Maksumääraks on viis krooni mootorivõimsuse iga kilovati kohta aastas. Teisel poolaastal arvele võetud sõidukitelt tuleb maksta 50% aastamaksust.

Maksust on lisaks mitmetele asutustele ja välisesindustele vabastatud I, II ja III grupi ning lapsinvaliidide lapsevanemate sõidukid. Maksu ei pea maksma ka siis, kui sõiduki eelmine omanik on maksu enne sõiduki müüki tasunud ning uuele omanikule on üle antud sama registreerimisnumber ja maksu tasumise kviitung. Maksusoodustus 50% maksumäärast kehtib pensionäride ning kolme ja enama alaealise lapsega lapsevanemate sõidukitele.

Maksu saajaks on Tallinna rahandusamet, Eesti Ühispanka arveldusarvele 10022036876001 tasutava maksu maksekorraldusel tuleb lahtris «selgitus» märkida sõiduki registreerimisnumber, maksuaasta number ja omaniku nimi.

Maksu saab maksta pangakontoris, sidejaoskondades ja ARKis asuvas klienditeeninduspunktis.

Liikluspolitseil ja autoregistrikeskuse büroodel on õigus kontrollida makset tõendavat dokumentii. Samas ei saa kedagi maksetõendi puudumise eest karistada.

Autor: Endel Karm

Hetkel kuum