Silva Männik • 9. mai 1999 kell 22:00

Bergmanni järjekordne lubadus: Polarise saatus selgub lähipäevil

Kindlustusinspektsiooni peadirektor Ellen Ridaste rääkis reedel, et Polarisele esitavad veel käesoleval nädalal pakkumuse BICO Kindlustuse suuromanik Alte Leipziger ja omanikega uue kokkuleppe saavutamise korral ka Sampo kindlustus.

Sampo esialgne ettepanek lepingud üle võtta ja 20 mln krooni eest varad osta jäi katki ERA Panga ajutise pankrotihalduri Urmas Trossi loa puudumise tõttu.

Ridaste ütles, et Polarisele nii soodsat pakkumust enam ei tehta, sest on kiire ja suurema müügivõrguga BICO Kindlustus nii palju varasid ei vaja.

Ridaste ütles, et ei Polaris-Vara ega Polaris-Elu kliendid portfelli ülevõtmisega midagi ei kaota. «Kaotanud on vaid need kliendid, kelle närv üles ütles ja oma elukindlustuslepingu varem katkestasid,» ütles Ridaste.

Sampo Kindlustuse juhatuse esimees Olavi Laido ütles reedel, et Sampo loobus lõplikult kindlustusinspektsiooni pakkumisest võtta üle Polarise kindlustusportfell. «Ütlesin neile lõplikult ära, kuigi pole seda veel ametlikult vormistanud,» rääkis ta. «Aeglastest ja venivatest läbirääkimistest me enam huvitatud ei ole, kiiret lahendust ma ei pakkunud.»

Laido sõnul on praegu raske hinnata, kas inspektsiooni ja kindlustuslitsentsi komisjoni varasem kiire ja konkreetne vahelesekkumine oleks seltsi klientide olukorda parandanud. Nüüd, kus läbirääkimised Sampoga lõppesid tulemusteta, võiks seda väita, kuid samas oleks riigi järsk sekkumine võinud tookord ka kahju tuua, arutles Laido.

Kindlustusseltside liidu direktori Katrin Hanko sõnul on väga raske hinnata, kas kindlustusinspektsioon tegutseb temale antud piirides täies ulatuses, sest need piirid on seadusest tulenevalt väga kitsad. Praegu kehtiva seaduse alusel oli väga hea seltse luua, kuid tekkivate probleemide ilmnedes puudub nende lahendamiseks piisav reeglistik. «Seaduses on palju lahtisi otsi ning järelevalvel puuduvad kindlad alused oma otsute argumenteerimiseks,» rääkis Hanko. «Ebameeldiva otsuse puhul piisaks seltsi omanikul korraliku advokaadi palkamisest ja see tõmbaks kerge vaevaga inspektsiooni otsustele vee peale.»

Ellen Ridaste ütles, et kindlustusinspektsioon tegi litsentsikomisjonile ettepaneku Polarise tegevusluba tühistada juba jaanuaris. Komisjon lükkas selle tagasi auditeeritud majandustulemuste puudumise põhjendusel. Teiseks soovis komisjon ära oodata ERA Panga moratooriumi saatuse.

Praegu eelistab inspektsioon litsentsid kehtima jätta, sest nende tühistamine ja sundlikvideerimise algatamine võimaldab portfellide üleandmisega veel pikemalt venitada. Bergmann saaks öelda, et ERA Pank pole veel pankrotis ja võib oodata selle lõpliku väljakuulutamiseni. Teiseks pole Polarise likvideerimise korral pankrotihalduril otsustusõigust, sest 51protsendiline aktsiaosalus Polarises on Bergmanni firmal Pro Invest. ERA Pank omab vaid 49 protsenti aktsiatest.

Hetkel kuum