16. mai 1999 kell 22:00

Milleks ettevõttele ISO 9000 sertifikaat?

Rääkides ISO 9000 standarditest, peetakse eelkõige silmas kvaliteedisüsteemi standardeid ISO 9001, ISO 9002 ja ISO 9003.

ISO 9001 on kvaliteeditagamise mudel kavandamisel, tootearendusel, tootmisel, paigaldamisel ja teenindamisel.

ISO 9002 on sisuliselt sama, mis ISO 9001, jättes välja kavandamise ja tootearenduse.

ISO 9003 on kvaliteeditagamise mudel lõppkontrollil ja testimisel.

Mida annab kvaliteedisüsteemi sertifikaat?

- Vähendab tulututest tegevustest põhjustatud kulusid. Tulutud tegevused on need, mille eest klient ei ole nõus maksma.

Näiteks kaotatud dokumentide otsimine, hilinenud allhangete tõttu tootmisplaanide ümbertegemine jne. Tulutute tegevuste kulud võivad moodustada 20--40% ettevõtte käibest.

- Kinnitab ettevõtte usaldusväärsust. Standard on kogum nõudeid, mille järgimine tähendab mingi taseme saavutamist ja säilitamist. Selle kinnituseks võib olla väljastatud sertifikaat.

ISO 9001, ISO 9002 ja ISO 9003 sertifikaat annavad ettevõtte kliendile või koostööpartnerile aluse usaldada, et suudetakse tagada kokkulepetest kinnipidamine (st kvaliteet).

- Näitab, et on saavutatud vastavus koostööpartnerite nõudmistele. Koostööpartnerid võivad nõuda kvaliteedisertifikaadi olemasolu, et tagada oma klientidele pakutava toote või teenuse kvaliteeti.

- Tõuseb motivatsioon ja paraneb meeskonnatöö. ISO-l põhineva kvaliteedisüsteemi juurutamine ja jätkuv arendamine nõuab kõigi töötajate aktiivset osalemist protsessis, seeläbi paraneb meeskonnatöö.

Määratakse vastutusalad, püstitatakse ühised ja individuaalsed eesmärgid. Ettevõtte paremate majandustulemustega kaasneb ka töötajate heaolu suurenemine. See kõik tõstab töötajate motivatsiooni.

ISO 9000 sertifikaat annab ettevõttele kõige suuremat kasu juhul, kui kvaliteedisüsteem leiab töötajate poolt praktilist ja aktiivset kasutamist.

Autor: Tiit Moisto

Hetkel kuum