Andres Reimer • 18. mai 1999 kell 22:00

Gunnar Okk võtab Eesti Põlevkivi üle

Peaminister Mart Laar ütles eile pärast Eesti Energia juhatuse esimehe ja rahvusvahelise investeerimispanga Schröder ekspertide ärakuulamist, et Eesti Energia monopoli lõhkumine kätkeb ohtu. «Kui ütlen, et pooldan Eesti Energia monopoli lõhkumist, siis pooldaksin mõne teise monopoli tekkimist,» lausus Laar.

Kolmikliidu koalitsioonileping näeb ette olemasolevate monopoolsete struktuuride ümberkujundamise ja uute tekkimise vältimise.

Majandusminister Mihkel Pärnoja kinnitas eile, et ta vahetab välja Eesti Põlevkivi nõukogu, eesmärgiga võimaldada põlevkivikaevanduste liitmine Narva elektrijaamadega. Põlevkivi ja elektrienergia tootmine kujutavad Pärnoja sõnul endast ühtset väärtuste ketti, mille toimimiseks tuleb Narva elektrijaamale üle anda elektri tootmiseks vajalikud kaevandused või kõik Eesti Põlevkivi kaevandused.

ASi Narva Elektrijaamad peadirektor Anatoli Paal ütles, et tema ettevõte vajab neljast põlevkivikaevandusest vaid Estonia kaevandust ja kolme elektrijaamadega külgnevat põlevkivikarjääri.

«Eesti Põlevkivi allutamine elektrijaamadele on rumal jutt,» ütles Eesti Põlevkivi juhatuse esimees Väino Viilup. «Eesti Põlevkivi tuleks erastada kas kontsernina või kaevandustest moodustatud ettevõtetena,» leidis ta.

«Mul ei ole etteheiteid Eesti Põlevkivi senisele nõukogule ja juhatuse esimehele Väino Viilupile, kuid muutunud majanduskeskkond nõuab Eesti Põlevkivi juhtimise muutmist,» põhjendas Pärnoja ettevõtte nõukogu väljavahetamist.

Pärnoja nimetas Eesti Põlevkivi nõukogu liikmeteks Toomas Lumani, Meelis Virkebau, Endel Paapi, Illar Kaasiku, Ell-Mari Koppeli, Andres Lipstoki ja Veiko Tali. Kaubandus-tööstuskoja esimees Toomas Luman kuulub ka Eesti Energia nõukogusse.

Pärnoja ütles eile, et ta jätab Eesti Põlevkivi pikaaegse tegevjuhi Väino Viilupi vabastamise ettevõtte uue nõukogu otsustada. Ta lisas samas, et Viilupi vabastamine on küllalt tõenäoline. Viilupi kolmeaastane tööleping Eesti Põlevkivis lõpeb 23. mail.

Pärnoja lausus, et ei kavatse praegu algatada Gunnar Oki vallandamist erimeelsuste pärast Eesti Energias toimuvate ümberkorralduste üle ja homme avalikustatava eelmise majandusaasta kahjumi tõttu. Samas ei välistanud Pärnoja sellist stsenaariumi tulevikus.

«Kui ettevõtte omaniku ja tegevjuhi vahel on tekkinud lahkarvamused, tuleb otsida kompromissi,» sõnas Pärnoja. «Ettevõtte juht peab lahkuma, kui ta ei nõustu kompromissiga.»

Pärnoja teatas vahetult pärast majandusministriks saamist, et kavatseb luua siseturul energiamüügis konkurentsi ja lõhkuda Eesti Energia monopoli.

Gunnar Okk kinnitas eile, et ta pole loobunud seisukohast jätta monopoolse Eesti Energia alluvusse elektrienergia põhivõrkude ja jaotusvõrkude ettevõte ning kontrollpakk ASis Narva Elektrijaamad.

«Narva ja Läänemaa elektrivõrgu erastamine oli viga, mis tehti enne minu tööle asumist Eesti Energias,» väitis Okk. «Elektrivõrkude erastamine toob ülekandekulude suuruse tõttu kaasa elektri hinna mitmekordistumise ääremaadel.»

Valitsus ei pikendanud eelmise teede- ja sideministri Raivo Vare volitusi läbirääkimiste pidamiseks Narva elektrijaamade vähemusaktsiate müümiseks USA energeetikakontsernile NRG Energy. «Vare pole veel andnud nõusolekut,» põhjendas Mihkel Pärnoja.

Samas kinnitas valitsus oma varasemat otsust leida Narva elektrijaamadele läbirääkimiste teel strateegiline investor. Valitsus langetab otsuse Eesti Energia ja Eesti Põlevkivi ümberkorraldamise ja erastamise kohta hiljemalt järgmise kuu keskpaigaks.

Hetkel kuum