ÄP fototoimetus • 18. mai 1999 kell 22:00

Primavista planeerib ettevõtte tulevikku

Nõuded riistvarale: Win 3.x, Win 95, Win 98, Win NT; 16 MB RAM

Hind: alates 24 000 kr

Juhtimisarvestuse tarkvara Primavista on kasutatav enamiku raamatupidamisprogrammidega ja aitab neilt saadud andmetega äritegevuse juhtimist planeerida.

Primavista sisaldab töövahendeid äritegevuse planeerimiseks, juhtimiseks, analüüsiks ja kontrolliks firma või kontserni kui terviku haldamisel või vastutusüksuste vajadusteks. Primavistat kasutavad Eestis näiteks Tallinna Soojus, Glaskek, Kroonpress, NT Bunkering jt. Tarkvara sobib kasutamiseks keskmistele ja suurtele ettevõtetele, sealhulgas näiteks raamatupidamise programmide Scala, Concorde'i, Exacti, Hansa Financialsi, Navisioni või Solomoni kasutajatele.

Primavista on mõeldud olemasoleva finantsarvestuse süsteemi täiendamiseks eelarvestamise, analüüsi ja kontrolli spetsiaaltarkvaraga. Ta liidab üheks tervikuks erinevate rakendustarkvarade info (raamatupidamise, müügi-, logistika- ja tootmissüsteemid jne). Tarkvara kasutatakse tööstuses, kaubanduses, panganduses, kindlustuses ja avalikus sektoris.

Juhtimisarvestuse tarkvara koosneb järgmistest programmidest:

- Eelarvestamise ja prognoosimise programm on firma eesmärkide planeerimiseks ja eelarvete ning prognooside koostamiseks.

- Juhtimise infosüsteem on spetsiaaltarkvara eri tasandite juhtidele aruandluse genereerimiseks ja aruandlussüsteemi ülesehitamiseks ning haldamiseks. See on vihmavarjutaoline koondav tervik, mis asetub firma infosüsteemi peale. Vajalik teave kogutakse ühtsel viisil juhtimisaruannete koostamiseks, analüüsiks ja graafiliseks esituseks. Programm on juhi isiklik töövahend ja kogu firma või kontserni äritegevuse haldamise abivahend.

- Kontserni aruandluse programm on tarkvara konsolideeritud finantsaruannete koostamiseks.

- Põhitegevuse planeerimise programm on põhitegevuse (nt müük, tootmine) detailseks planeerimiseks ja prognoosimiseks. Kasutada saab juhtimisarvestusele omaseid võtteid (standardkulud, muutuv- ja turustuskulud ühiku kohta jne).

- Põhitegevuse jälgimise programm on põhitegevuse eelarve täitmise kontrolliks. Samuti toetab tarkvara libisevate prognooside koostamist.

Primavista on arendatud Windowsi keskkonnas klient-server-lahendusena ja toetab levinumaid andmebaasisüsteeme: Oracle, MS SQLServer, SQLBase jne.

kasutaja | meelisluht | Meelis Luht | Kroonpressi finantsdirektor

Juhtimisarvestuse tarkvaraga tahame parandada allüksuste tööd. Tulemuslik on jagada ettevõte allüksusteks ja määrata siis vastutajad.

Kasu sellest tarkvarast meile peab kajastuma kasumiaruande viimasel real. Sel aastal on Kroonpressi tulud ja kulud üle 100 miljoni ning arvame, et paar inimest ei suuda seda enam hästi juhtida.

Primavista algandmed on peamiselt raamatupidamisest. Lisaks kasutame ka raamatupidamise väliseid andmeid ja struktuure. Andmebaasi on kerge muuta ning juhtimisarvestuse tarkvara ei nõua erilist kliendituge. Igapäevane kasutus on lihtne, kuid hooldus nõuab täpsust ja tähelepanu. Tööd võib häirida mitte-Microsofti loogika ning tähelepanu tuleks pöörata andmebaasisüsteemi valikule.

Selline näeb välja Primavista juhtimise infosüsteem.

Autor: ÄP

Hetkel kuum