24 mai 1999

Margi väärtus varades erineb üle 70%

Interbrand on maailma tuntuim margitoodete ehk brand'ide rahalist väärtust mõõtev firma, kelle koostatud joonisel varade osatähtsuse kohta on näha, et valdkondade lõikes erineb margi osa oluliselt.

Et sellest aru saada, tuleb teadvustada, mis eesmärgil on margid ehk brand'id üldse meie ellu tulnud. Margitooted müüvad usaldust, lubadust, teatud mainet.

Niisiis kui lähtuda näites toodud valdkondadest, siis kommunaalteenuste ja rasketööstuse puhul on olulised eelkõige tehnilised näitajad, isiklik kontakt kauba pakkujaga ning see, et töö oleks õigel ajal ja korrektselt tehtud. Samas autode ja luksuskaupade puhul ostame lisaväärtusena kindlasti nii maine, usalduse tulevikuks kui ka kvaliteedi lubaduse.

Seega mängib margi osa hindamisel olulist rolli kaubarühma spetsiifika ning margi väärtus firma varades võib valdkonniti erineda üle 70%.

Toidukaubad ja joogid on masstarbimisele suunatud ning kiire käibega. Tarbijatena suudame selles vallas üsna hõlpsasti ning väikeste kuludega eelistusi kujundada. Samuti mõjutab tarbijate margiteadlikkus konkreetses kaubagrupis ning turunduse arengufaas sellel turul tervikuna margi osatähtsust firma varades.

Ka Eestis on ainuüksi toidukaupade osas margiteadlikkus tootegrupiti väga erinev, näiteks kohvi puhul on see kõrge ja leiva puhul suhteliselt madal.

Eestlased on tunduvalt margiteadlikumad kui näiteks Venemaa suurlinnade elanikud, sest seal on hinnatundlike ostjate osakaal veelgi suurem kui Eestis.

Margitoote väärtuse hindamisel lähtutakse konkreetsest kaubast, mida hinnatakse. Sellegipoolest on ka Eesti turundajale hea teada, et maailmas hinnatakse margi osa suuruseks näiteks toidukaupade puhul keskmiselt 55%. See sobib lähtealuseks oma toodete brand'ideks arendamisel.

Autor: Ülle Pärnoja

Hetkel kuum