3. juuni 1999 kell 22:00

Tehnoülevaatusel tekib kõige rohkem probleeme piduritega

Sõiduk tuleb tehniliselt korras hoida ohutu liiklemise huvides, mitte seepärast, et tehnoülevaatust mitteläbinud sõiduki juhtimise eest saab karistada rahatrahviga 1--50 päevapalga ulatuses või politseil on õigus liikluses osalev tehniliselt mitte korras sõiduk saata erakorralisele ülevaatusele.

Siiski on oluline, et sõiduk esitataks tehniliseks ülevaatuseks registreerimistunnistusele märgitud sõiduki korralisele ülevaatusele esitamise ajal.

Kui regisreerimistunnistusel sellist märkust pole, peab sõiduki esitama ülevaatusele hiljemalt registreerimismärgi viimasele numbrile vastaval kuul. Probleem, et numberid on 10, kuid aga 12, on lahendatud nii, et number 1 vastab märtsile, 2 aprillile jne.

Sõidukite tehnoülevaatuse läbimist ja tehnoseisundit kontrollinud autoregistrikeskuse kvaliteedikontrolli komisjon ja politsei tõdesid, et sõidukite tehnoseisukord pole hea.

Korralisel ülevaatusel 1998. aastal avastati tehnilisi rikkeid järgmistel autoosadel (sulgudes arv, mitu korda viga avastati):

- seisupidur (29 144)

- sõidupidur (23 338)

- muud seadmed ja varustus ( 21 444)

- kere (14 401)

- lähituled (16 527)

- muud tuled ( 8472)

- numbrituled (13 112)

- heitgaasitorustik ( 9607)

- roolimehhanism ( 9144)

Heitgaaside koostis ei mahtunud lubatud normi sisse 10 225 korral.

Tehniliselt kõige rohkem korrast ära on bussid. Nende seisukord on halvem firmades, mille juhtkond pole teadvustanud vastutust teenindatavate reisijate turvalisuse tagamisel.

Kolme eelnenud aastat omavahel võrreldes nähtub, et tehnoülevaatusele esitatud sõidukite arv suureneb iga aastaga. 1996. aastal esitati ülevaatusele 251 089, 1997. aastal 261 675 ja eelmisel aastal 267 366 sõidukit.

Paraku kasvab ülevaatusele esitatud autodega võrreldes isegi kiiremas tempos kordusülevaatusele saadetud sõidukite hulk. Kui 1996. aastal oli see arv 25 741 ja järgmisel aastal 36 566, siis 1998. aastal tuli tagasi saata juba 43 424 sõidukit.

Sõidukeelu märkimine on aga vähenenud. Analüüsitud aastatel oli selliseid juhtumeid vastavalt 372, 115 ja 109.

Selle aasta aprilli seisuga teostavad sõidukite tehnilist kontrolli 49 erafirmat ja 2 autoregistrikeskusele kuuluvat tehnoülevaatuse punkti. Nende tehnilist seisukorda ja ülevaatuse nõuetekohast läbiviimist ning kvaliteeti kontrollib autoregistrikeskuse kvaliteedikontrolli grupp.

Praegune ülevaatuspunktide võrk katab ühtlaselt kogu vabariigi ning uute punktide avamiseks autoregistrikeskus vajadust ei näe.

Viimaste aastatega on tehnoülevaatuspunktides võetud kasutusele uued pidurite kontrollstendid ja heitgaaside kontrollseadmed.

Sõidukite kontrollimiseks kasutatav tehnika vastab tänapäeva nõuetele, mis teeb ülevaatuse võrreldes varasemate aastatega tunduvalt efektiivsemaks.

Andmed sõiduki tehnilise ülevaatuse kohta edastatakse ülevaatuse keskregistrisse.

Autor: Andres Soots

Hetkel kuum