14. juuni 1999 kell 22:00

Turundusosakonna suurus pole määrav

Kuidas ära tunda turundusele orienteeritud ettevõtet? Minu kogemused näitavad, et turundusosakonna suurus pole siinkohal määrav.

Viimasel ajal on Suurbritannia turundusosakondadele ette heidetud kontrolli kaotamist oma toodete ja klientide üle ja ebaõnnestunud innovatsioone. Täielik kvaliteedijuhtimine, ettevõtte töö nutikas ümberkorraldamine, ajakohased süsteemid, strateegilised liitumised -- ükski nendest viimase kümnendi juhtimistrendidest ei ole tulnud turundusosakonnast.

McKinsey's mindi 1993. aastal isegi niikaugele, et turundusosakondi nähti kui «organisatsiooni kaelas rippuvat rasket koormat». Ettevõtted aga vajavad hädasti kasvustrateegiat, tugevaid kaubamärke, mis paistavad masside hulgast silma ja rahuldavad klientide vajadusi.

Pööraste muutuste, kiiresti järele tehtavate toodete ja vabakaubanduse ajal, mis võimaldab importkauba järsku invasiooni, on turundus oluline enam kui kunagi varem.

See ei ole lihtne, kuid siiski ensestmõistetav. Ja edukad ettevõtted on saavutuste eest tänu võlgu mitte oma turundusosakondade ülevalhoidmisele, vaid hoopiski sellele, et kõigi osakondade pilgud on suunatud turundusele.

Hiljutine KPMG Suurbritannia 25 kõrgelennulise firma uuring näitas, et turundusosakonna kahandamine ei tähenda samal ajal turunduse osatähtsuse vähendamist. Pigem seda, et turundust nähti varem ühe funktsionaalse tegevuse osana paljude teiste kõrval, nüüd on sellele orienteerunud kõik ettevõtte töötajad, sõltumata osakonnast.

Orienteeritus turundusele tähendab, et kogu ettevõtte planeerimise ja tegevuse fookuses on klient. Kliendi rahulolule mitte ei loodeta, vaid ettevõtte strateegiline eesmärk on võimaldada tõhusat teenindust ja kliendituge ning pidevat innovatsiooni. Seda võib aga juhtida turundusosakond, kes selgitab ka uusi võimalusi ja arendab kaubamärki.

Autor: James Best

Hetkel kuum