ÄP fototoimetus • 20. juuni 1999 kell 22:00

Suhted paranevad

Kosovo kriisi tõttu viimasel ajal tõsiselt pingestunud USA ja Venemaa suhteid õnnestus parandada kõigepealt Helsingis saavutatud Vene-USA välis- ja kaitseministrite kokkulepe, mis määras ära Vene 3600mehelise väekontingendi rolli NATO juhitavates Kosovo rahuvalvejõududes ning aitas luua soodsa eelhäälestuse presidentide Bill Clintoni ja Boriss Jeltsini pühapäevasele kohtumisele. Selle järel tehtud ühisavaldus strateegilise ründe- ja kaitserelvastuse kontrolli kohta väljendas uut sula algust ida-lääne jäistes suhetes.

Saksamaa algatusel kavatsetakse lähiajal korraldada mõnes Balkani riigis lääneriikide ja Venemaa osavõtul tippkohtumine, et panna alus selle piirkonna majanduslikule ja poliitilisele stabiilsusele. Kuid G8 liidrid rõhutasid, et Serbial pole loota mingit ülesehitusabi niikaua, kuni sõjakuritegudes süüdistatav president Slobodan Milosevic võimul püsib. «Taastamisabi, majandusstruktuuride ennistamine ning Jugoslaavia integreerumine Euroopaga vajavad demokratiseerimist, mis Milosevici võimuloleku ajal on võimatu,» ütles Saksamaa kantsler Gerhard Schröder.

NATO andmetel on kõik Serbia väed lahkunud tähtajaks Kosovost, samuti on Kosovo vabastusarmeega jõutud kokkuleppele, et too loovutab relvad kuu aja jooksul.

G8 on kohustunud tegema ÜROga tihedat koostööd, et luua Kosovos tsiviiladministratsioon ja tagada Kosovo albaanlastele ning serblastele, kellest umbes 100 000 on pärast rahu saavutamist hirmununa kodunt lahkunud, rahus ja sõpruses kooselamise tingimused.

Mis puutub Venemaa NSV Liidu aegsesse 100 miljoni dollari suurusesse välisvõlga, mille andeksandmist Venemaa taotleb, siis ütles suurima laenuandja, Saksamaa kantsler Gerhard Schröder, et võlgu ei ole võimalik lihtsalt niisama maha kanda, kuid ta lisas, et Pariisi Klubis tuleb kiiresti leida lahendus nende võlga restruktureerimisele.

President Boriss Jeltsin ja Jaapani peaminister Keizo Obuchi kinnitasid eile, et nad on valmis 1997. aasta Krasnojarski lepingu alusel lahendama kahe riigi territoriaalse vaidluse ja tegema tuleval aastal Teise maailmasõja järgse rahuleppe.

Et tugevdada ülemaailmset finantssüsteemi, võtsid G8 liidrid vastu kuuest punktist koosneva plaani, mille eesmärk on vältida piirkondlikke kriise. Kriiside ennetamises on senisest palju suurem roll ette nähtud erasektorile ja -kreeditoridele.

Autor: ÄP

Hetkel kuum