27. juuni 1999 kell 22:00

Pärnu taastusravi erakätesse

Pärnu linna tänavune eelarve näeb ette linna osalusega ettevõtete aktsiate müügist 7,6 mln krooni tulu, ütles linnapea abi rahanduse alal Karl Kukk möödunud nädalal. Võõrandamisele lähevad kolme nimetatud ettevõtte aktsiad.

Linnavalitsus pole otsustanud, kui palju aktsiaid müüakse. Ka pole kinnitatud võõrandamise tingimused, need loodab volikogu enne kohalike omavalitsuste valimisi kindlaks määrata.

Müügiotsuse tingis ühest küljest vajadus eelarvet täita ja teisalt põhjus, et eraalgatusel on konkurentsieelis avaliku sektori ees.

Pärnu mudaravila aktsiakapital on 7,8 mln krooni ja linna osalus 98%. Sõpruses on vastavad arvud 3,6 mln krooni ja 100 protsenti.

Mudaravila sammastega ravihoonet rannas linn esialgu müüa ei kavatse, raviasutuse muu vara moodustavad neljakorruseline magala koos kaupluse, baari ja sööklaga. Sõprusel on kaks kahekorruselist ja üks kolmekorruseline hoone rannarajoonis.

Kolmveerand mudaravila klientidest on välismaalased, Sõpruse prioriteediks on südameinfarktijärgne taastusravi ja 60 protsenti klientidest on eestlased.

Moiki sõnul on veel vara rääkida ettevõtte võimalikest ostjatest. «Tegemist on rohkem kuulujuttudega, et linnapea ise tahab osta,» rääkis ta.

Sanatooriumi Tervis peaarst Vello Muliin ütles, et kaalub võimalikku aktsiaostu. Muliini sõnul jääb omavalitsusele kuuluvates taastusraviasutustes praegu puudu olmeteeninduse tasemest, sest hooned vajavad korralikku remonti. Mudaravila vajab ses suhtes hinnanguliselt investeeringuid 10--15 mln krooni ringis.

Sõpruse juhataja Meeme Veissel hindas oma juhitava ettevõte investeeringuvajaduseks koguni 45 miljonit krooni.

Võimalik omanikuvahetus on pannud muretsema taastusraviasutuste töötajad, kes kardavad ettevõtte erakätesse minnes tööst ilma jääda.

Peale kolme mainitud ettevõtte on volikogus arutlusel ka muude linna osalusega ettevõtete aktsiate saatus. Nende hulgas on näiteks linna kolmas taastusravikeskus Estonia ja AS Pärnu Teed. Kokku on Pärnu linnal osalus neljateistkümnes ettevõttes ja seitsmes fondis või sihtasutuses.

AS Mudaravila 1998. a käive oli 15 mln krooni. ASi Sõprus käive oli mullu 10 mln krooni, tänavuseks plaanib ettevõte 12 mln kroonist käivet.

Autor: Anu Jürisson

Hetkel kuum