Jaanus Glaase • 1. juuli 1999 kell 22:00

Era- ja avaliku sektori kohanemisvõime

Statistikaameti andmeil on 1999. a I kvartali SKT 5,8% langus tõsiasi ja see, kas seda pärast korrigeeritakse, pole oluline. Samamoodi on tõsiasi negatiivne eelarve, millega seoses on avaliku sektori suuri kulutusi siunatud. Väidetakse, et avalik sektor polevat suuteline kohanema muutuvate oludega. Tuuakse eeskujuks erasektor. Era- ja avalikul sektoril on aga erinevad võimalused majandusoludega kohaneda.

Avaliku sektori kohanemisvõimeks peetakse peamiselt kulude kokkuhoidu ja/või investeeringute edasilükkamise võimet. Erasektori kohanemisvõimeks peetakse kulude kokkuhoidmise võimet, likvideerimisvõimet, liitumisvõimet, pankrotistumise võimet (ressursside ümbersuunamine), koostöövõimet, monopoolsusest tingitud hinna tõstmise võimet jms.

Ettevõtted kohanevad erinevalt. Kindlustusseltsid tõstavad klientide omavastutuse määra. Pangad teenustasusid. Monopoolne Eesti Telefon kohaneb turuga kõne alustamise tasuga. Samalaadselt käitub Eesti Energia. ETK kohaneb turuga Leiburi toodete boikotiga. Avalikus sektoris peale kulude kokkuhoiu, investeeringute edasilükkamise ja mõne struktuuri ühendamise majanduslanguses kohanemise võimalusi pole.

Kulude kokkuhoiu, toodangu ja teenuste kvaliteedi parandamise kaudu kohaneb efektiivne, suure osalejate arvu ja väheste piirangutega turg, mitte monopoolne-oligopoolne nõrga kontrolliga turg. Kulude kokkuhoiu ja efektiivsuse suurenemisega ettevõtete konkurentsivõime paranenud pole. Konkurentsivõimeliste projektide vähesusele viitavad ka pankade välisdeposiitide kasv ja laenuportfellide jäämine samale tasemele.

Tuues avalikule sektorile erasektorit eeskujuks, tuleks meeles pidada, et erasektori kohanemisvõime, mis on seotud töökohtade vähenemisega toob endaga paratamatult kaasa avaliku sektori kulude kasvu osas, mis on seotud töötute ümberõppega, töökohtade loomisega, abirahaga ja ühiskondliku korra hoidmisega. Erasektori kohanemisvõime, mis on seotud ettevõtete likvideerimisega, liitumisega ja pankrotistumisega, vähendab avaliku sektori lühiajalist kohanemisvõimet. Erasektori kohanemisvõime on avalikule sektorile kulukas, kui sellest ei parane ettevõtete efektiivsus ning ekspordivõime kasv.

Erasektori ja avaliku sektori kohanemine on ühe mündi kaks külge. Ühelt ei saa nõuda rohkem, kui teine seda võimaldab. Samal ajal on avalikult sektorilt raske oodata sellist kohanemisvõimet kui erasektoril põhjusel, et võimalused, vahendid ja eesmärgid on erinevad. Sama kehtib erasektori kohta. Mõlemad sektorid peaksid lähimineviku rumalustest tingitud kulud kinni maksma efektiivsuse tõusuga.

Hetkel kuum