ÄP fototoimetus • 18. juuli 1999 kell 22:00

Ennetav puhastustöö

Euroopa Komisjoni uus juht Romano Prodi tutvustas laupäeval Belgias Aartselaaris toimunud volinikukandidaatide esimesel kohtumisel käitumiskoodeksi kava, mille eesmärk on välistada Jacques Santeri komisjoni kukutanud korruptsiooniskandaalide kordumine.

Koodeksi järgi ei tohi volinik mandaadi lõppedes aasta jooksul erasektoris tööle asuda ilma selleks loodava järelevalvekomisjoni loata. Klausli ajendiks oli eelmise komisjoni tööstusvoliniku Martin Bangemanni siirdumine otse volinikukohalt kõrgepalgalisele kohale Hispaania telekommunikatsioonifirmas Telefonica, mis on pälvinud teravat kriitikat igast suunast.

Lisaks ei tohi volinikud paralleelselt töötada muudel avalikel ametikohtadel, kõik peavad esitama majandushuvide deklaratsioonid ning avalikustama oma abikaasa tegevusala, volinikud ei tohi teha regulaarset kaastööd ajakirjandusele ega avaldada raamatuid ilma komisjoni sellest teavitamata, jne jne.

Sellise eetilise puhastustööga loodab Prodi lepitada Euroopa Parlamenti, kes komisjoni uue koosseisu kinnitama peab ning kes eelmise komisjoni märtsis täies koosseisus tagasi astuma sundis.

See ei ole kerge, sest parlamendil on Prodi meeskonnale mitmeid etteheiteid.

Saadikutele ei meeldi, et neli eelmise komisjoni volinikku on säilitanud koha ka uues komisjonis, et komisjoni koosseis on erinevalt parlamendist ilmse vasak-kallakuga ning et selles on liiga vähe naisi.

Kõige raskemaid katsumusi ennustatakse eelmise komisjoni eelarvevolinikule Erkki Liikanenile ning teistele ametisse jäänud volinikele Neil Kinnockile, Mario Montile ja Franz Fischlerile.

Kerge ei saa olema ka Saksamaa volinikukandidaatidel, kuna kantsler Gerhard Schrö-der ei nimetanud Romano Prodi palvetest hoolimata komisjoni «poliitilise tasakaalu huvides» üht volinikukandidaati opositsioonis olevate kristlike demokraatide hulgast.

Autor: ÄP

Hetkel kuum