20. juuli 1999 kell 22:00

Uus käibemaksuseadus ühtlustab maksumäärad

Rahandusministeeriumi käibemaksutalituse juhataja Ain Ulmre ütles, et uue seadusega viiakse ELi direktiiviga vastavusse kõik Eesti senised maksuerinevused, välja arvatud need, millele praeguses seaduses on juba rakendamise lõpptähtaeg ette nähtud.

«Soojusenergia ja tahkete kütuste müügil elanikkonnale on praeguses seaduses ette nähtud käibemaksuvabastus 2000. aasta 30. juunini,» rääkis ta.

ELi direktiiv nõuab soojusenergia ja tahkete kütuste müügil käibemaksu standardmäära kehtestamist.

«WTO nõuded on seotud peamiselt nende sätetega, kus Eesti isikutele on võrreldes välismaa isikutega ette nähtud soodustusi,» selgitas Ulmre. «Soojusenergia ja tahkete kütuste erinev maksustamine ei tekita siin probleemi.»

Ulmre märkis, et valitsus jõuab selle seaduseelnõu kindlasti enne riigikogu naasmist suvepuhkuselt läbi arutada ja seejärel läheb see riigikogu menetlusse.

«Kas soojusenergia ja tahkete kütuste maksuvabastust ka järgmisel suvel veel pikendatakse, on juba poliitiline otsus,» lisas ta.

Peaministri majandusnõunik Kersti Kaljulaid ütles, et valitsus ei pea üldiselt õigeks ühe või teise ala toetamist käibemaksuvabastustega, vaid selleks, et teenused oleksid inimestele kättesaadavad, tuleb leida teised mehhanismid.

«Üldise seaduse selline erand, mis haarab liiga suurt osa elanikkonnast, lahjendab oluliselt seaduse tulemust nende suhtes, kes seda tõesti vajavad,» rääkis ta.

Kaljulaid avaldas lootust, et käibemaksuseaduse muudatused ei leia riigikogus tugevat vastuseisu ning erakonnad mõistavad, kui oluline on Eesti seaduste ühtlustamine ELi ja WTO reeglitega.

Seaduseelnõu kohaselt säilib maksuvabastus haridus-, postiside-, meditsiini-, sotsiaal-, hasartmängude ja loteriipiletite, eluruumide üürimis- ning panga- ja kindlustusteenuste vallas.

Maksuvabastus tuleb asendada alandatud maksumääraga ravimite ja meditsiinikaupade (välja arvatud inimorganid, inimveri, rinnapiim ja hambaproteesid), matusetarvete ja -teenuste müügil ning ohtlike jäätmete käitlemisel.

Käibemaksu standardmäära tuleb hakata rakendama eelarvest finantseeritava teadustegevuse, noortelaagri tuusikute ja munitsipaalsaunade teenuste müügil.

Raamatud, välja arvatud õpikud ja töövihikud, säilitavad eelnõu kohaselt madalama käibemaksumäära, 5 protsenti.

Nullmäär säilib vaid ekspordi puhul. Seni nullmääraga maksustatud kaupadest tuleb madalamat määra hakata rakendama teatri- ja kontserdipiletite, õpikute-töövihikute ning ettetellitud ajakirjandusväljaannete puhul.

Autor: BNS

Hetkel kuum