15. august 1999 kell 22:00

Eesti osaleb IMFi info avalikustamise pilootprojektis

Pilootprojektis osalevad liikmesriigid avaldavad vabatahtlikult IMFi missioonide koostatud raportid, mille eesmärk on parandada finantssüsteemide läbipaistvust ja turgude informeeritust.

Läbipaistvuse puudumine ja infopuudus oli 1997. aastal uutel turgudel vallandunud ja kogu maailma raputanud finantskriisi peamine põhjus. Investorid viisid kriisi vallandudes oma vahendid kiiresti välja kogu regioonist, sest neil puudus adekvaatne informatsioon õigete otsuste tegemiseks, märgib IMF.

Eesti kohta välja pandud raportis märgib IMF, et eelmine valitsus ignoreeris fondi majanduskasvuprognoose ning koostas märtsikuiste valimiste eel ebarealistlikel majanduskasvu- ja tuluprognoosidel põhineva eelarve.

Uus valitsus soostus IMFi hinnanguga ja koostas säästueelarve, millega kulutusi kärbiti 1,2 protsendi ulatuses sisemajanduse kogutoodangust (SKT). Pooled olid üksmeelel, et valitsussektori osa SKTs peab vähenema ja järgmise aasta eelarve peab olema tasakaalus, märgib IMF.

IMF väljendab toetust Eesti valitsuse otsusele mitte kasutada erastamistulusid jooksvate kulude katteks ja panna raha kõrvale suuremateks projektideks tulevikus, näiteks pensionireformi rahastamiseks.

IMF soovitab valitsusel jätkata ka muid strukturaalseid reforme ning otsustada põlevkivitööstuse tulevik.

IMF märgib, et Eesti on üleminekumaade juhtiv reformija, mille majandusele on tugevaks toeks olnud valuutakomitee süsteem ja stabiilne valuuta.

Pilootprojektis osalemiseks andnud nõusoleku veel Albaania, Malta, Aruba ning Trinidad ja Tobago.

Autor: BNS

Hetkel kuum