Sirje Niitra • 19 september 1999

Dekoltee krahh vältimatu

«Võlgnevuste likvideerimine on olukorras, kus ööklubi majandustegevus on seiskunud, võimatuks muutunud ja olukord halveneb iga päevaga,» ütles ASi Noxtun kohtus esindav Mati Merimaa. Firma püsivat maksejõetust tunnistasid ka Tallinna maksuameti esindajad.

Ajutise pankrotihalduri Andres Tootsmani ettekande põhjal on Noxtunil vara bilansi järgi 21 miljoni krooni eest, kuid selle müügiväärtus on palju väiksem. Võlasumma on tänaseks kasvanud 27,7 miljonile kroonile. Halduri arvestuste põhjal on Noxtunil kohustusi 11,5 miljoni krooni võrra rohkem kui võimalik vara müügist raha saada.

Ehkki Tootsman ütles kohtus, et tal puuduvad andmed pankroti kuritegelike põhjuste kohta, märkis Noxtuni juhatuse esimees Toomas Saal pärast istungit, et firma suuromanikuna kaalub Maailmakaubanduse Keskus pärast pankroti väljakuulutamist endise tegevjuhi Lauri Laubre kohtu alla andmist. Ta süüdistas Laubret 1,6 miljoni krooni suuruse opereerimistasu maksmises oma firmale IS Muusikagrupp ja aktsiakapitali suurendamise otsuse vastu hääletamises juhatuse koosolekul. Laubre on need süüdistused ümber lükanud.

Saal ütles, et klubile oleks parim lahendus, kui selle ostaks tervikvarana keegi, kes soovib samalaadset tegevust jätkata, sest ainult sel juhul on sealsel sisseseadel mingi väärtus. Üle kümne miljoni krooni ei ole tema sõnul võimalik Dekoltee eest saada, aga ööklubina jätkamiseks tuleb investeerida veel vähemalt 15 miljonit krooni.

Hetkel kuum