28. september 1999 kell 22:00

Piimatööstuste konkurents koduturul

Eesti piimatoodete turg ei koosne ainult joogipiima koju-ostudest, nagu on Äripäeva ajakirjanikud ekslikult kirjutanud (vt artikkel «Lacto üritab saada kõige suuremaks piimatööstuseks», ÄP, 27. 09.).

Kõigepealt jaguneb iga piimatootja toodang ekspordiks ja koduturule mõeldud toodanguks. Viimane jaguneb omakorda suurköökidele ja üksiktarbijale müüdavaks.

Suurem osa jaemüügivõrgus müüdavatest piimatoodetest jõuab kodutarbimisse. Sõltuvalt piimatööstuse tootmisstruktuurist võib Eesti kodutarbimisse jõudvate piimatoodete osa jääda isegi allapoole 25% piimatööstuse ko-gu rahalisest käibest ja seetõttu on Lacto ja teiste piimatööstuste turupositsiooni üksnes kodutarbimise järgi hinnata ebakorrektne.

Loomulikult on Eesti suurematele piimatööstustele vä-ga tähtis nende positsioon just tarbijaturul, see tähendab kodutarbimises. Selle positsiooni parandamiseks on viimastel aastatel loodud brändid Alma, Tere, Meieri ja Farmi ning nende turupositsiooni igakuiselt jälgitud ja analüüsitud.

AS Emor registreerib alates 1992. aastast iga kuu 700 leibkonna kojuoste, sealhulgas ka piimatooteid. Piimatootjate turuosasid mõõdame kuue peamise piimatoote -- joogipiim, keefir, hapukoor, rõõsk koor, jogurt, kohupiimatooted -- järgi.

Joogipiima osatähtsus perede piimatoodetele tehtavates kulutustes on 27%. Nimetatud kuus toodet kokku moodustavad aga 73% piimatoodete kodutarbimise kulutustest.

Ülejäänud kulutused tehakse juustu, või ja muude piimatoodete ostmiseks. Piimatööstuste omavahelise konkurentsi kõrval on joogipiima turul tegemist ka pakendamata piimaga, mida müüvad väikesed farmid ja talupidajad.

Lahtine piim moodustab kuni pool kojuostetava piima kogusest. Kuue nimetatud piimatoote kohta kokku on pakendamata piimatoodete osatähtsus koduostude rahalises mahus 16%. Tööstuste turupositsioone tervikuna hinnates jäetakse lahtine piim kui eraldiseisev toode sageli arvestusest hoopis välja.

Kõnealuses artiklis kasutatud andmed ei olnud Emori kui andmete omanikuga kooskõlastatud ning Äripäeva ajakirjanik esitas tootjate turuosad joogipiima kojuostude koguse järgi, käsitledes seda piimatööstuste kogu toodangu järgse turuosana.

Uus ja õige joonis kajastab piimatööstuste turupositsioone kuue piimatoote kojuostude rahalise mahu järgi

Hetkel kuum