Tiit Elner • 28. september 1999 kell 22:00

Riigikogu arutab tasaarveldusi pankroti käigus

Pankrotiseaduse muudatusettepaneku ajendiks oli pankrotipankades hoiuste ja laenude tasaarvestamisega teistele võlausaldajatele tekitatud kahju. «Igasugune tarkus on reeglina tagantjärele tarkus, eesmärk on vältida pankrotis ettevõtete võlausaldajate ebavõrdset kohtlemist tulevikus,» ütles eelnõu esitanud riigikogu liige Kalev Kukk.

Viimase aasta jooksul pankrotipankades laenude ja hoiuste tasaarveldustega toimunud võlausaldajate huvide kahjustamist seadus sõnaselgelt ei keelanud. Näiteks sai osa hoiustajaid möödunud sügisel kogu oma raha veel enne pankrotti moratooriumi all olevast ERA Pangast kätte, kasutades nn kolmnurgaskeemi. Kokkuleppel panga võlgnikuga tasuti viimase laenumakseid külmutatud hoiuarvelt pangasisese ülekandega. Hoiustaja loovutas oma nõudeõiguse võlgnikule, too tasus võla panga asemel hoiustajale. Võrdselt vähenesid sellega nii panga varad kui kohustused, kuid kuna kohustused ületasid varasid, kaotasid taolise tehinguga teised panga võlausaldajad.

Skeemi rakendamine peatati Eesti Panga nõudel, kui see hakkas muutuma massiliseks. ERA Panga pankrotihaldur Jaak Annus kinnitas, et taolisi tehinguid toimus vähemalt 5,6 miljoni krooni eest ning kontroll selles osas alles käib. Teine pankrotihaldur Urmas Tross ütles, et tehingutes olid osalised mitmed panga juhtkonna liikmed.

Piirangud tasaarvestustele kehtivad ka praegu, kuid uus eelnõu keelab otseselt nõude tasaarvestamise võlgniku vastu, kui see on saadud nõude loovutamisega. Ühtlasi ütleb eelnõu, et avaldus nõude tasaarvestamiseks tuleb esitada enne võlausaldajate vahel varade jaotusettepaneku kinnitamist kohtu poolt.

Hetkel kuum