4. oktoober 1999 kell 22:00

Muutused transpordis viie aasta perspektiivis

Millises suunas muutuvad veohinnad?

- Kui Eesti on aastaks 2005 Euroopa Liidu liige, on tõenäoliselt ka hinnad ühtlustunud Euroopa Liidu tasemel. Lähitulevikus määrab aga hinna järjest tihenev konkurents, kütuse hinna tõus ning võimalikud veoload või litsentsid. Seega veo- ja logistikafirmad peavad hakkama saama oludes, kus nende teenistus saadetise või tonni kohta langeb.

Millised muutused toimuvad konkurentsis?

- Transpordiettevõtete üldarv võib jääda samale tasemele, kuid rahvusvahelisi firmasid tuleb juurde ning see suurendab konkurentsi. Suured rahvusvahelised kontsernid ostavad kohalikke ettevõtteid üles, tegutsedes nn universaalteenuste pakkujatena. Kindlasti toimuvad liitumised ja spetsialiseerumised. Raudteeveotransport peaks taasleidma oma koha veoturul. Paljud firmad kasutavad elektroonilist kontaktvõrgustikku.

Milliseid transporti mõjutavaid seadusakte on vaja vastu võtta?

- Kindlasti on vaja vastu võtta võlaõigusseadus ja autoveoeeskirjad ning ratifitseerida Varssavi konventsioon. Vastu tuleb võtta logistikafirmade vastutust puudutavad seadusandlikud aktid ja veopakendite standardid, kokku leppida veoste dokumentatsiooni vormid ja tootmise protseduurid. Hulk raudteedel kehtivaid seadusi tuleb ühtlustada Euroopa Liidus toimivatega (näiteks liituda signalisatsiooni- ja telekommunikatsioonisüsteemidega ERTMS ja GSM-R).

Millises suunas muutuvad veohinnad?

- Veohinnad tulevikus tõusevad, sest kõik hinnakujundusfaktorid näitavad selget kasvutendentsi. Pidevalt kallineb kütus, samuti tööjõud. Eesti seaduste ühtlustumisel EL õigusnormidega lisandub veohinnale kindlasti hulk makse, näiteks ökoloogiamaks.

Millised muutused toimuvad konkurentsis?

- Lähema viie aasta jooksul toimub ekspedeerimisäris maailma trendide imbumine Eestisse. Ekspedeerimisturult kaovad ilmselt keskmise suurusega tegijad. Elujõulistel turuosalistel jääb tõenäoliselt valida kahe tee vahel -- kas ühineda suurkontsernidega või leida oma spetsiifiline ärini??. Veofirmade konkurentsis jäävad püsima vaid sellised vedajad, kes suudavad oma investeeringud ratsionaalselt tööle panna.

Milliseid transporti mõjutavaid seadusakte on vaja vastu võtta?

- Seadusloomes keskendutakse tulevikus peamiselt Euroopa Liidu seadusandlike aktide kohandamisele Eesti tingimustega. Eesti astumisel Euroopa Liitu muutub kogu tollivormistusprotseduur. Lähemal ajal on seadusloomeprotsessis suur töö teha turuosaliste vastutuse reguleerimisel. Seadused peavad kõigile turuosalistele garanteerima võrdsed mängureeglid. Konkurentsi reguleerivate seaduste efektiivsus eeldab tõhusa järelvalvesüsteemi juurutamist. Praegusel kujul jätavad seadused mõningad olulised transpordiahela toimimise protseduurid piisavalt reguleerimata.

Millises suunas muutuvad veohinnad?

- Viie aasta perspektiivis kindlasti hind tõuseb. Kes praeguste hindadega pikalt sõidavad, ei sõida viie aasta pärast enam üldse. Nende hindadega, millega praegu sõidame, hoiame mingil määral hinge sees. Sellega autotransport ei arene.

Millised muutused toimuvad konkurentsis?

- Arvan, et pigem jääb autotranspordifirmasid vähemaks. Ei ole lihtsalt nii palju vedusid. Praegu on vedusid palju vähem, kui on vedajaid. Ei usu, et spetsialiseerumine rahvusvahelistel vedudel on mingi tulevikutrend. Ega see spetsialiseerumine kõige parem ei ole. Peab tegema üht, teist ja kolmandat, muidu ei jätku lihtsalt tööd.

Milliseid transporti mõjutavaid seadusakte on vaja vastu võtta?

- Praegu ei reguleeri midagi autoveondust. Mingi seadus peaks olema ekspedeerimisfirmade kohta. Ekspedeerimisfirmasid tuleb iga päevaga juurde. Kõik pakuvad vedusid. Ja kuna on aeg, kus vedusid ei jätku, võtad sellest pakkumisest kinni. Pärast tuleb välja, et kui hakkad raha küsima, siis ei olegi sellist firmat olemas. Mingid normid peaksid ekspedeerijatele kindlasti olema.

Hetkel kuum