Anu Brümmel • 18 oktoober 1999

Sponsorluse tulemused ei paista kohe pärast pangaülekannet

Sponsorlus on persooni, inimrühma, sündmuse või muu tegevuse imago üürimine ja kasutamine kindlal turundussuhtluse eesmärgil, saades osa spondeeritava positiivsest mainest avalikkuse silmis ning kandes selle üle oma kaubamärgi lisaväärtuseks. Sponsorlus on tulemuslikkuselt võrdväärne reklaami, suhtekorralduse ja teiste turunduskommunikatsioonikanalitega.

Erinevalt reklaamist ei kutsu sponsorlus «avalikult» ostma, sponsorluse eesmärk on ennekõike positiivse imago loomine juba tunnustatud persooni, sündmuse või muu tegevuse kaudu. Samas ei tasu sponsortegevuse tulemusi kohe pärast pangaülekannet ootama hakata, sest erinevalt reklaami mõjust, mille tulemuslikkust saab mõõta kampaania lõppedes, on sponsorluse tulemused nähtavad alles mõne aja möödudes, kuid nad on tihti püsivamad.

Vaatamata sponsorluse tagasihoidlikele eelarvetele ning tihtipeale märkamatute sponsorlogode esitlusele on rahvusvahelise sponsorluskontserni ISL tehtud uuringu «Sponsortest Tracking Survey» kohaselt sponsorprogrammid spontaanse tuntuse loomisel tihtipeale kolm-neli korda efektiivsemad kui tavalised reklaamikampaaniad.

Sponsorlus võib olla sündmusekeskne või hoopis kestev tegevus, näiteks mitmeid aastaid kestev leping mõne sportlase, kultuuritegelase või muudmoodi oma saavutustega positiivselt avalikkuses silma paistnud persooni toetamiseks.

Spondeerimine annab võimaluse pakkuda klientidele ja teistele sidusrühmadele elamusi ning emotsioone, mida reklaam ei tekita. Kuid iga suhtlusega kaasneb vastukaja, kommunikatsioonile järgneb reaktsioon.

Sponsorlus on tihedalt seotud suhtekorraldustegevusega. Võib-olla kehtib siingi trend, mis on omane kogu turunduskommunikatsiooni arengule -- mida efektiivsemalt ning ühendatumalt suudetakse erinevaid kommunikatsioonivõtteid omavahel siduda, seda edukam kampaania on ning seda rohkem ja kvaliteetsemat tagasisidet on oodata.

Sponsorlusobjekti valikul on vaja jälgida objekti imago ning ka sihtrühmade sobivust toote või firmaga. Näiteks Hennessy konjakiga ei oleks efektiivne spondeerida rahvatantsu või on lausa ebaeetiline spondeerida mõnd lasteorganisatsiooni või spordiüritust.

Konkreetse persooni puhul, keda spondeeritakse, tuleb selgelt jälgida persooni imagot, seda, kellega persoon suhtleb, kuidas ta on aktsepteeritud toote või firma siht- ja sidusrühmade poolt ja kas ta näiteks ka ise konkreetset toodet tarbib.

Hetkel kuum