Tõnis Oja • 21. oktoober 1999 kell 22:00

Euroopa keskpank intresse ei muutnud

Euroopa keskpank lõpetas eile ajutiselt spekulatsioonid Vana Maailma rahapoliitika karmistamise teemal ja jättis kõik kesksed intressimäärad muutmata. Ajutiselt seetõttu, et järgmine monetaarpoliitikat kujundava nõukogu koosolek toimub juba 4. novembril ning selleks prognoositakse taas intressitõusu.

Kahe suurema keskpanga monetaarpoliitikat kujundavate koosolekute toimumissagedus on erinev. USA Föderaalreservi vabaturukomitee käib koos kord kahe kuu tagant, Euroopa keskpank vaatab intressid üle iga kahe nädala tagant. Fed võib aeg-ajalt teha intresside üllatusmuutusi ka kahe istungi vahele jääva perioodi jooksul, kuigi väga harva. Viimati toimus see 15. oktoobril, kui Fed alandas lühiajaliste laenude intressi 0,25 protsendipunkti võrra vaid kaks nädalat pärast korralist koosolekut. Eelmine istungitevaheline intressimuudatus leidis aset 1994. aastal.

Esmakordselt pärast kahenädalast stabiilsusperioodi muutusid Eesti pankadevahelisel rahaturul intressimäärad. Laenuintressid langesid 1 kuu (0,25%) ja 2 kuu (0,08%) tähtaegade lõikes. Ühe kuu hoiuseintress langes 0,25 protsendipunkti. Ülejäänud tähtaegade lõikes jäid laenu- ja hoiuseintressid endiselt muutumatuks.

Hetkel kuum