25. oktoober 1999 kell 22:00

Lätis ja Leedus olid pöördelised päevad

Läti jaoks oli eriti positiivne Brüsseli hinnang riigi ettevalmistustele Euroopa Liiduga ühinemiseks. Viimase raporti järgi on Läti nüüd toimiva turumajandusega riik, mis väärib edutamist liitumisläbirääkimisi pidavate riikide esimesse gruppi. Riik suudab täita kõik olulisemad kriteeriumid tingimusel, et strukturaalsed reformid viiakse lõpule ning makromajanduslik stabiilsus püsib.

Raportis leiab erilist toonitamist asjaolu, et Vene kriisi põhjustatud välis?okist hoolimata suutis Läti säilitada nii makrokliima kui finantssüsteemi stabiilsuse. Eksport ELi on kasvanud ja seaduste baas saanud olulist täiendust.

Samas on just strukturaalsed probleemid need, mis takistavad näiteks Leedul Läti tasemele jõudmist.

Positiivne on seegi, et Rigas Komercbanka peagi uue nime all uksed avab -- kuna märgid näitasid, et usaldus kohaliku pangasüsteemi vastu oli nõrk, oli panga päästmine väga tähtis. Usun, et usaldus taastub. Võidavad ka teised pangad, kui inimesed jälle oma säästud panka söandavad tuua.

Surve latile jäi ka lühiajaliseks ning keskpank suutis lati nõrgenemisele kõrgemate intressidega vastu seista. Märk sellest, et valuuta stabiilsus on prioriteet number üks. Kui midagi ootamatut ei juhtu, ei tohiks intressid rohkem tõusta.

Lõpuks tuli ka otsus Leedu liti edasise saatuse kohta. Keskpank ja valitsus loobusid varasematest plaanidest kasutada ajutise lahendusena liti ümbersidumist dollarist ja eurost koosneva valuutakorviga. Litt jääb dollariga seotuks 2001. aasta keskpaigani. Olen seda otsust oodanud 1998. aasta sügisest.

Samas on kerkinud uus kriis naftakompleksi Mazheikiai Nafta erastamise ümber, mis on sundinud juba majandus- ja rahandusministri tagasi astuma ning tähendab tõenäoliselt ka peaminister Rolandas Paksasele ametist ilmajäämist. Tehing oma praegusel kujul, mis lepiti kokku eelmise valitsuse ajal ning erinevas makrokeskkonnas, suurendaks märkimisväärselt Leedu niigi rahanappuses valitsuse rahaliste kohustuste koormat. Kuna ettevõte on Leedu majanduse jaoks sedavõrd suure tähtsusega, peab lahendus arvestama nii kaugemaid perspektiive kui kindlustama kompleksile vajalikud naftatarned.

Autor: Ando Muldre

Hetkel kuum