8 november 1999

Ainult hinnast lähtumine firma valimisel on vale

Juba aastaid on olnud Eesti transporditurul tuntud kolimise ja kunstiväärtuste transpordi teenused. Kasvanud on eriti kolimisteenust osutavate firmade arv.

Tellides eritransporti, lähtutakse väga paljudel puhkudel hinnast. Vale on öelda, et see on täiesti väär lähenemine. Kuid silmas peab pidama, et peale hinna on veel väga olulisi tegureid, mille vastu peab huvi tundma. Transporditakse ju eraisikute puhul kellegi kodust vara, millel on väga kõrge emotsionaalne väärtus, rääkimata kunstiväärtustest, kus iga ese on varandus rahvale, riigile või tervele maailmale.

Esiteks. Eelkõige garantiid, mida transpordifirma pakub. Tasub kindlasti uurida kas firma on aksepteeritud oma eriala organisatsioonide poolt. Sellistel üle- euroopalistel või -maailmsetel eriala organisatsioonidel on väga ranged nõuded teenuse kvaliteedi, firma finantsnäitajate ja omanike usaldusväärsuse kohta. Kontroll oma liikmete üle on pidev ja auditeeritakse nii teenust kui ka finantsnäitajaid igal aastal. Peaaegu kõigil juhtudel nõutakse täiendavaid garantiisid firma ootamatu likvideerumise puhuks. Tavaliselt on selleks panga garantii või mingi summa deponeerimine pangas kliendi kasuks. Idee on selles, et alati oleks võimalik lõpetada pooleliolevaid transpordi operatsioone.

Eestis ei ole spetsiaalseid eriala organisatsioone eritranspordi vallas, kuid tasub uurida Eesti Ekspedeerijate Assotsatsiooni (EEA) liikmestaatust. Tänavusest aastast tegutseb EEA juures ka eritranspordi küsimustega tegelev töögrupp.

Teiseks. Kindlasti tuleb uurida missugust kindlustust pakutakse. Oluline on küsida, mida konkreetselt kindlustatakse ja millised riskid on kaetud. Tuleb silmas pidada, et paljudel juhtudel kindlustatakse eraisikute vara tavalise veosekindlustusega, mis katab ainult transpordi vahendis juhtunud kahju. Lahtiseks jääb sellisel puhul demontaaz/montaaz, pakkimine/lahtipakkimine ja autosse/konteinerisse laadimine. Üldjuhul ei juhtugi õnnetus või purunemine transpordivahendis, vaid just nimelt pakkimise ja laadimise käigus. Kunstiväärtuste kindlustamise nõuded transpordil on väga kõrged ja nõuab täiesti eraldi käsitlemist.

Kolmandaks. Ei tohi omavahel ära segada tava transportijat/ekspediitorit ja professionaalset eritranspordi firmat. Vahe tuleb sisse asjade käsitlemisest. Väga üldistatult võib öelda, et üks tegeleb masstootmisega ja teine individuaalsete lahendustega.

Neljandaks. Ära jäta oma vara transpordil või kunstiväärtuste transpordil logistilist planeerimist viimase hetke peale. Logistilise plaani koostamine koos transpordifirmaga ei maksa üldjuhul midagi, aga aitab hiljem säästa aega, närve ja raha. See on üks levinumaid vigu mida tehakse, s.t. viivitatakse otsustamisega viimase hetkeni, keda teenuse pakkujate hulgast valida. Edasine tegutsemine lihtsalt peab toimumagi tormates ja ilma tegevust läbimõtlemata.

Autor: Alar Lõhmus

Hetkel kuum