14. november 1999 kell 22:00

Juht on ettevõtte töökeskkonna looja

Iga firma omaniku ja juhi unistus on, et kõik töötajad oleksid lojaalsed firmale ning motiveeritud andma endast maksimumi organisatsiooni heaks.

Kuidas olla selline juht, kes suudab kollektiivis ülal hoida motivatsiooni, kasvatada lojaalsust ning luua positiivne töökeskkond?

Esmalt tuleb enda jaoks selgeks mõelda, miks kolleegid ja alluvad selles firmas tööl käivad? Esimesena turgatab meelde, mis kehtib kõigi kohta üldisena -- raha. Muidugi on see väga oluline, kui palju palka saadakse, samas ainult raha pärast ei taha keegi tööd teha.

Ainult teadmine, et palka makstakse, ei pane töötajat andma endast firma heaks maksimumi, mida juht ja omanik õigupoolest temast ootab. Seepärast peab juht võtma enesele aega ja tahtmist leidmaks üles need mõjutegurid, mis inimesi tööl hoiavad.

Järgnevalt mõned pidepunktid, mis suunas mõelda, et leida üles töötajate motivaatorid.

Üks suurimaid motivaatoreid inimesele on olla keegi, kellest midagi sõltub, olla otsusetegija. Juht saab oma töökohustusi jagada ning kergemad otsused alluvate kanda jätta. Kui juht otsustab vastutust jagada, siis tuleb anda ülesanne koos tulemusega ära, mitte ainult protsess üksinda, seda järjepidevalt kontrollides. Vastutada ei saa poolikult. Kui juba midagi teha, siis tuleb tegijal ka tulemuse eest vastutada.

Vastutuse võtmine tähendab, et inimene võtab isiklikult firma edasist head käekäiku -- temast sõltub firma tulevik -- seega tema panus firma heaks suureneb. Vastutuse jagamine kolleegide ja alluvatega annab juhile võimaluse keskenduda rohkem strateegiate ja uute ideede välja töötamisele ehk tegeleda asjadega, mis on tegelikult tema kohustus, ning annab võimaluse mitte olla kogu aeg tulekustutaja rollis.

Teine suur vajadus inimesel on saada tunnustatud, ka väikeste edusammude või saavutuste eest. Tunnustamine juhi poolt aitab väga suuresti kaasa positiivse töökeskkonna loomisele. Positiivne ja pingevaba õhkkond tööl tõstab tööviljakust, soodustab loovust, algatusvõimet, hoiab üleval töötahte ning paneb töötajad käituma täie vastutustundega.

Juht on see, kes loob töö juures keskkonna. Kui see on pingeid täis, tuleb otsida põhjust juhist, mitte näiteks mõnest töötajast, kellel on terav keel. Terava keelega põhjustatud pidevalt kestev negatiivne meeleolu on ainult tagajärg juhi tehtu või tegemata jätmistele.

Üldjoontes need kolm valdkonda -- raha, otsustamine ja tunnustamine ongi inimeste motiveerimise võti. Seega peaks olema imelihtne suunata kõiki parimate tulemusteni, kuid tegelik elu näitab vastupidist. Kaaslaste tööle innustamine on sõltuv iga inimese eripärast. Juhil on võimalus uurida, mis kellegi peal nii-öelda töötab.

Autor: Merilin Susi

Hetkel kuum