21. november 1999 kell 22:00

Ostut?eki väljastamine kõigile kohustuslikuks

Osa jaekaupmehi ja maksuamet on teinud rahandusministeeriumile ettepaneku viia seadustesse sisse muudatused, mis nõuavad iga müügitehingu tõendamist. Rahandusministeerium valmistab praegu vastavaid seadusemuudatusi ette.

Äripäev toetab kõigi müügitehingute puhul t?eki esitamise ja säilitamise nõude kehtestamist.

Praegu on osa kaupmehi saavutanud tänu ebapiisavale aruandlusele teiste ees konkurentsieelise. Ettevõtmiste tegelikku käivet näitamata ja nii käibemaksu tasumisest kõrvale hiilides on neil võimalik oma kaupa ausatest konkurentidest odavamalt müüa.

Tõsine vastuväide müügitehingu tõendamise kohustusele on paberimajanduse kasv. T?ekke võib ju iga tehingu puhul välja kirjutada või trükkida, kuid maksuamet ei suuda neid kontrollida ja kõik jätkub endist viisi.

Äripäev ei ole nii naiivne, et näeb t?ekinõudes illegaalse kaubanduse likvideerijat. Kindlasti väheneb aga varimajanduse osatähtsus ja riigi maksulaekumine suureneb, ilma et riik kehtestaks mõne uue maksu. Anttila kodukaubamaja juhi Tauno Tuula hinnangul laekuks riigile vähemalt kaks miljardit krooni rohkem.

Loogiline, et maksuamet ei jõua kõiki dokumente kontrollida. Kui aga kaupmehelt nõutakse müügitehinguid tõendavate dokumentide väljastamist ja säilitamist, siis jääb maksudest kõrvalehoidjat mitmeks aastaks painama maksuametnikule vahele jäämise oht. Hirm trahvi ees paneb paljud praegu ebaausat äri ajavad kaupmehed makse maksma. Vahelejäämise ja karistuse kartus sunnib ka t?ekki väljastama.

Teine tõsine vastuargument on jaekaupmeeste kulude kasv, näiteks kassaaparaadi soetamine läheb maksma 4000--5000 krooni, mis kergitab kauba müügihinda.

Nõmme turu haldaja Mati Kebina väidab, et kassaaparaati ei saa juba sellepärast soetada, et turul ei ole kõik müügikohad elektriga varustatud.

Äripäevale tundub kulude suurenemine ja elektri puudumine otsitud põhjendustena. T?eki väljastamise nõue ei tähenda automaatselt kassaaparaadi soetamist, sest tehingut saab tõendada arve väljakirjutamise abil. Kui ei ole aga elektrit, siis võib kasutada mehhaanilist kassaaparaati, mis on näiteks autobussides või ESSi parklakontrolöridel.

T?eki väljastamise kohustus on kasulik tarbijale, sest oht saada ebakvaliteetset kaupa väheneb. T?eki olemasolu annab tagatise praakkauba puhul - ostjal on võimalus see kauplusse tagasi viia ja välja vahetada või raha tagasi nõuda.

Hetkel kuum