Kristi Malmberg • 2. detsember 1999 kell 22:00

Talunik võib kanda maaostu kuludesse

Mõõdukate ja Reformierakonna riigikogu fraktsiooni liikmed on jõudnud kokkuleppele, et uue tulumaksuseaduse eelnõule lisatakse mitu sotsiaalse suunitlusega muudatust, sel tingimusel on Mõõdukad valmis tulumaksuseaduse vastuvõtmist toetama.

Muudatuste kohaselt saavad füüsilisest isikust ettevõtjad kanda järgmisest aastast maa ostmiseks tehtud kulutused oma ettevõtluskuludesse. See muudatus soosib väiketalunikke, kes on registreerinud ennast füüsilisest isikust eraettevõtjana.

Uuest aastast ei maksustata parandusettepanekute kohaselt tulumaksuga ka invaliidsuspensioni saavatele inimestele tehtud erisoodustusi ning koondatavate inimeste täiend- ja ümberõpet. Viimase paranduse eesmärk on suunata näiteks Ida-Virumaal ja teiste suure töötusega paikade ettevõtjaid korraldama koondatavatele töötajatele ümberõpet, et neil oleks lihtsam uut töökohta leida.

Tulumaksuseaduse üks autoreid, Reformierakonna liige Jürgen Ligi lausus, et tulumaksuseadust tahetakse vägisi teha rahajagamise seaduseks.

«Ühiskond tunnetab seadust ikka veel kui ebavõrdsuse suurendajat,» sõnas Ligi.

Kartulikasvatusega tegelev Johannes Valk ütles, et võrreldes terve tulumaksuseadusega on säte maaostu ettevõtluskuludesse kandmise kohta väike positiivne muudatus. «Ei saa ju pooldada, et ühel ettevõtlusvormil on tulumaksusoodustus ja teisel (füüsilisest isikust ettevõtjal -- toim.) pole,» ütles ta.

Valgu hinnangul ei soodusta Mõõdukate muudatusettepanek oluliselt põllumaade laiendamist. «Maaostu määravad eelkõige rahalised võimalused ja siin oleks palju olulisem odava pangalaenu saamine,» nentis füüsilisest isikust ettevõtja.

Mõõdukate esindaja riigikogu rahanduskomisjonis Tõnu Kõiv lisas, et muudatus tekitab vaid esialgse maksusoodustuse efekti, sest maad müües peab saadud summalt tasuma tulumaksu. Kõiv kinnitas, et Mõõdukate esitatud parandusettepanekud riigieelarve täitmiseks lisapingeid ei tekita.

Riigikogu opositsioonierakonnad on loobunud tulumaksuseaduse vastuvõtmise pidurdamisest. Rahvaliidu fraktsiooni liige Jaanus Männik ütles, et erakond ei esitanud ühtegi põhimõttelist tulumaksuseaduse muudatust.

Opositsioon kavatseb samas esitada arupärimise õiguskantsler Erik-Juhan Truuväljale, miks on koalitsiooniparteid muutnud ettevõtte tulumaksusoodustustest tekkiva eelarveaugu katteks leitud riigilõivud sisuliselt eraldi maksuks.

Valitsus soovib tulumaksuseaduse eelnõu riigikogus lõpphääletusele panna 8. detsembril.

Hetkel kuum