7. detsember 1999 kell 22:00

Ettevõtte tulu kasvatab ettevõtet

Riigikogus menetluses olev tulumaksuseadus on kütnud üles kirgi nii parlamendi koalitsiooni kui ka opositsiooni ridades. Küll spekuleeritakse riigile laekumata jäävate tulude suurusega ja süüdistatakse Eesti muutmises mingisuguseks offshore-riigiks, küll peetakse dramaatilisi kõnesid rahva hädast ja viletsusest, mida seadus kaasa toovat jne.

On täiesti loomulik, et sedavõrd murranguline idee, nagu ettevõtete investeeringute tulumaksust vabastamine, tekitab ühiskonnas elavat mõttevahetust. Oluline on seejuures saavutada diskussiooni tase, mille juures emotsionaalsed väitlejad põhiküsimuselt -- mida riik ja ettevõtted saavutavad selle maksuvabastusega -- liiga kaugele ei libiseks. Selleks ongi veel kord hea tuletada meelde neid printsiipe, millest seaduseelnõu lähtub.

Eesti on oma senise suhteliselt kiire majandusarengu reservid peaaegu ammendanud. Edasiliikumiseks on vaja leida uusi ressursse nii ettevõtluskeskkonna parandamise kui ka ettevõtete sisemiste varude parema kasutuselevõtuga.

Praegu on meie äriühingute üks üldisem probleem ettevõtete alakapitaliseeritus. See raskendab investeeringuteks vajalike krediitide saamist ja uute töökohtade loomist. Samas on meie ettevõtted rahvusvahelises mastaabis hinnates alles lapseeas.

Nii nagu iga kasvav organism vajab arenguks soodsaid tingimusi, on ka arengustaadiumis olevatel ettevõtetel vaja paratamatult kulutada üsna palju vahendeid iseenda arendamiseks ja konkurentsivõimelisuse säilitamiseks. Riski, et ettevõtte investeeringute tulumaksuvabastust hakatakse massiliselt rakendama isikliku heaolu eesmärgil, on olematu. Uues seaduses on eratarbimiseks kulutatav tulu ka edaspidi maksustatud tulumaksuga.

Teiseks sõltub järjest avatumaks muutuvas globaalses majanduskonkurentsis meie ettevõtete ja ka kogu Eesti majanduse hea käekäik üha rohkem välisinvesteeringutest.

Eestil on hädavajalik hoida ja arendada oma väikese ja innovaatilise reformiriigi imagot, mis on toonud meile senise majandusedu. Nüüd, kus meie edumaa näiteks Läti ja Leedu ees on kahanenud, on vaja leida uusi impulsse välisinvestorite just Eestisse meelitamiseks. Siinkohal on hea märkida, et ainuüksi ettevõtete investeeringute tulumaksust vabastamise eelnõu menetlusse esitamine on leidnud rahvusvahelises meedias väga positiivset vastukaja.

Nüüd oodatakse meilt juba konkreetseid samme eelnõu elluviimisel ning rumal oleks see võimalus maha mängida.

Ettevõtlusorganisatsioonid tegid hiljuti ühispöördumise valitsuse ja riigikogu poole, milles me veel kord rõhutasime vajadust kehtestada tulumaksuvabastus järgmise aasta algusest.

Aastane või pikem viivitus annab konkurentriikidele (eriti Skandinaaviamaadele) võimaluse Euroopa Liidu lobi käigus meie algatusele kriips peale tõmmata.

Ja mis kõige olulisem -- ettevõtjatel jääks reformi pidurdumisel saamata positiivne impulss oma äri laiendamiseks ja arendamiseks. Selle tulemusena aga väheneksid riigi tulud kõikidelt teistelt maksudelt. Ainult sellelt, mida laseme normaalselt kasvada, on hiljem võimalik küpseid vilju noppida.

Autor: Mart Relve

Hetkel kuum