7 detsember 1999

Talupidajatest FIEd ja äriühingud

Kummaline on lugeda seoses uue tulumaksuseaduse eelnõuga süüdistusi FIE kohta, nagu oleks nemad suurimad maksupetturid, kui iga päev kuuleme, kuidas tuntud mehed oma firma pankrotti viivad, jättes maksmata nii riigimaksud (miljonites) kui ka töötasud töötajatele.

Kas Lasse Lehis (vt «Ettevõtet ja FIEd ei saa samastada», ÄP 19.11.) teab, et FIEsid on raamatupidamise järgi kahesuguseid -- ühed on kassapõhise ja teised tekkepõhise (käive üle 250 000 krooni) raamatupidamisega. Esimestel on seaduse järgi lubatud oma investeeringud (v.a maa ost) kanda kohe ettevõtluse kuludeks. Neil ei teki uue tulumaksuseaduse vastuvõtmisega erilisi makseraskusi -- tihti nad kasumit ei saagi. Teistel on samasugune raamatupidamine nagu äriühingul, v.a kasumi jaotuse põhimõte, millest probleemid algavadki.

Võrdluseks toon näite (vt tabel). Ma eeldan siin, et talupidaja maksuvabastus on võrreldav äriühingu jaotamata kasumiga, mis on tulevaste investeeringute ja laenude tagastamise katteallikas. Samas kui FIE-l on tagasi maksta pangalaen, toimub see ka maksustatava tulu arvel, millelt tuleb maksta ka sotsiaalmaks.

Siia sobib see kommentaar küll, et kui FIE leiab, et nii on soodsam, tehku äriühing. Kas siis pärast uue seaduse kehtima hakkamist ei jäägi enam talupidajat ja talunikku, kõik on äriühingud? Tulevast aastast on siis ka riigieelarve täitjaid (riigilõivude näol tehingutelt) oluliselt rohkem. Ehk seda ongi soovitud.

Soovitus tulud-kulud pidada kassapõhiselt on hoopis kummaline -- käibemaksuseaduse järgi peavad kõik maksukohustuslased arvestama tulusid-kulusid tekkepõhiselt. Ka Euroopa Liidu toetusprogrammide käivitumisel peavad toetuse taotlejad (talunikud) pidama tekkepõhist raamatupidamist. Aga FIEd peavad hakkama kaht raamatupidamist tegema?

Lehise sõnul on füüsilise isiku puhul peale ettevõtluse olemas veel hulk muid tuluallikaid: palgatulu, kasu vara võõrandamisest, intressitulu jne. Need allikad võivad olla ja kõik need deklareeritakse eraldi. Kui ettevõtja neid oma ettevõttes kasutab, ei ole ju tegemist ettevõtlustuluga.

Tahan öelda sedagi, et tulumaksust on äriühingul märksa kergem mööda hiilida kui FIE-l, kes vastutab oma tegevuse eest kogu oma varaga.

Selliste seadustega ei soodustata inimeste ettevõtlikkust, vaid hoopis pidurdatakse arengut, sest igal pool pole võimalik (ega otstarbekas) luua äriühinguid -- see eeldab suure summa olemasolu, FIEks registreerimine seda aga ei nõua.

Vt. ka tabelit:Ühemehe osaühingu ja FIE võrdlus

Hetkel kuum