13 detsember 1999

Turu-uuringute kvaliteet võib kõikuda

Et anda objektiivne hinnang tellitud või ostetud turu-uuringule, on igal turundajal kasulik teada mõnda baaskriteeriumit, mille alusel uuringu kvaliteeti hinnata.

1. Jälgi, et hinnangud sinu brand'ikohta tuleksid vähemalt 40--50 selle brand'i kasutajalt-ostjalt.

Seda on lihtne teha, kui palud uuringufirmal kõikide suhtarvude juurde panna küsitletute arvu. Viiesajase valimi puhul ei küsita kaugeltki kõiki küsimusi kõigi inimeste käest.

«N=...» iga suhtarvu juures võimaldab paremini hinnata, kui usaldusväärsed on nt sinu brand'i ja olulise konkurendi brand'i kohta käivad tulemused, kuivõrd võid usaldada mingi regiooni või muu alamgrupi kohta väidetavat. Üldjuhul on see info küll uuringu aruannetes olemas, aga mittespetsialistile raskesti leitav.

2. Jälgi, kas uuringus keskendutakse ostjale või tarbijale.

Need on kaks selgelt eristatavat gruppi. Teatud tootekategooriate puhul on igas leibkonnas vaid üks peamine ostja, tarbida võivad aga kõik. Sageli on ostja hoiakud ja arvamused olulisemad kui ainult tarbija arvamused.

3. Üldjuhul eelista sihtgrupi uuringut.

Kui su eesmärk pole sihtgrupi väljaselgitamine, on sihtgrupi osas esindusliku valimiga uuring alati palju informatiivsem ja usaldusväärsem kui kogu elanikkonna osas esindusliku valimiga uuring.

4. Eesti vmt regiooni elanikkonna osas esindusliku valimiga uuringut eelista siis, kui tahad välja selgitada oma toote, brand'i täpset sihtgruppi.

Et saada vähegi usalduslikku sihtgrupi profiili kirjeldust, peaks baasvalimi pealt tulema vähemalt 100 sinu brand'i tarbijat, ostjat või potentsiaalset ostjat. Vähemkasutatavate toodete puhul tuleb sellise tulemuse saavutamiseks võtta mõnikord kontakti mitme tuhande inimesega.

5. Äriklientuuri uuringu puhul jälgi, kellelt firmas on kogutud vastav informatsioon.

Äriklientuuri hõlmava uuringu puhul peab üldjuhul olema vastajaks töötaja, kes vastutab uuritava ärivaldkonna eest ettevõttes või on vastava valdkonna spetsialist.

Firmast suvalise inimese küsitlemine võib objektiivse info andmise asemel desorienteerida. Loomulikult võib ka sekretäri küsitleda, kuid tema arvamuse baasil ei saa teha kaugeleulatuvaid järeldusi, välja arvatud juhul, kui ta samaaegselt vastutab firmas küsitletava valdkonna eest.

Autor: Tiia Laul

Hetkel kuum