Kadi Heinsalu • 14. detsember 1999 kell 22:00

Riigieelarvesse jääb 2mld auk

Rahandusministeeriumi asekantsleri Ülle Lõhmuse sõnul jääb käibemaksu tänavu saamata umbes 650 mln krooni. Aastaeelarves plaaniti pärast suvist säästueelarvet käibemaksu laekuvat 7,1 mld krooni, kuid seda tuleb Lõhmuse sõnul koos detsembris oodatava hea laekumusega vaid umbes 6,5 mld krooni.

Detsembris on tarbimise kasv tavapärane ja juba novembrikuu impordi käibemaksu laekumised näitavad Lõhmuse sõnul, et selle maksuliigi laekumine võib paraneda.

Aktsiise on selle aasta 11 kuuga laekunud 67,2% ehk 2,31 mld krooni. Kõige kehvemini on laekunud mootorsõidukiaktsiisi, vaid 39,2% aastaeelarvest. Rahaliselt tuleb suurim puudujääk eelarvesse mootorikütuseaktsiisist, umbes paar-kolmsada miljonit krooni, samas suurusjärgus jääb laekumata alkoholiaktsiisi, umbes 100 miljonit krooni jääb saamata tubakaaktsiisi.

Ülle Lõhmuse sõnul laekub üksikisiku tulumaks peaaegu täis, riigieelarvesse on sellest planeeritud 2,97 miljardit krooni. Samuti on hästi laekunud ettevõtte tulumaks.

Umbes pool miljardit krooni jääb puudu sotsiaalmaksu laekumisest. Sel nädalal tõi riigikassa Saksamaalt Eestisse taas 200 mln krooni seal välisaktivates hoitavat riigi rahavaru, et täita nõuet, mille järgi riigikassa vabade vahendite jääk peab olema vähemalt 600 miljonit krooni. Eesti Telekomi aktsiamüügist laekunud rohkem kui 3 miljardist kroonist on Saksamaal alles veel 1,1 miljardit krooni.

Ülle Lõhmuse sõnul on valitsusega kokku lepitud, et osa riigiasutuste majandus- ja halduskulusid kantakse üle järgmisse aastasse, samuti ei maksta aasta lõpus preemiaid.

Põllumajandusministeeriumi pressiesindaja Kai Maran tunnistas, et nendel on vabalt saada kantseleitarvetest vaid kirjapaberit, isegi pastakaid tuleb oma raha eest osta.

Eesti Telekomi aktsiate ja muu riigivara võõrandamisest laekunud tulusid arvestamata laekus 11 kuu kokkuvõttes riigieelarvesse 13,304 mld krooni, mis moodustab aastaks plaanitud tuludest 80,32%. Aasta varem oli 11 kuuga riigieelarvesse laekunud 90,9% aastaeelarvest.

Hetkel kuum