21. detsember 1999 kell 22:00

Selge töömaht võimaldab hästi ja säästlikult ehitada

Enne ehitamise alustamist tuleb alati endale selgeks teha eeldatavad ehituskulud. Riigihangete eeskiri seabki projekti järgi arvutatud töömahtude loetelu üheks pakkumise väljakuulutamise tingimuseks. Veelgi olulisem on see eratellijale, kes peab ehitamiseks kuluva raha oma taskust välja käima.

Töömahtude loetelu loob eeldused investorite rahaliste vahendite kõige ratsionaalsemaks ja säästlikumaks kasutamiseks.

Ehituse töömahud peavad olema rühmitatud vastavalt keskkonnaministeeriumi poolt kinnitatud ehituskulude liigitamise juhendile.

Tark tellija mõistab, et esitades pakkujatele ministeeriumi juhendi järgi koostatud töömahtude loetelu, võimaldab see paremini kontrollida ehitustööde tegemist ja saada võrreldavaid hinnapakkumisi. Täpse töömahtude loetelu saamise eelduseks on aga professionaalse töömahtude arvutamis- ja konsultatsiooniteenuse olemasolu.

Pidev pakkumistele kiirustamine on viinud selleni, et mahuarvutustöid tehakse n-ö põlve otsas ja tulemused on seetõttu ebatäpsed. Töömahtude arvutajad annavad välja oma äranägemise järgi arvutatud töömahtude loetelusid. Sageli tehakse pakkumised isegi ilma korrektsete arvutusteta, lähtudes vaid oma kogemustest.

Sellise sasipuntra lahtiharutamine kulutab tellija aega, muudab pakkumiste analüüsimise ja hindamise väga keeruliseks ning viib kulutuste suurenemiseni.

Näitena võiks tuua 18. novembril Eesti Ekspressi lisa «Ehitus & kinnisvara» lõigu Gea Velthut-Sokka artiklist «Ehita suvilast maja», kus tellijale tehtud hinnapakkumised ulatusid 146 000--320 000 kroonini. Tellijas tekitab nii suur pakkumissummade kõikumine umbusaldust.

Antud juhul valis tellija pakkumise, kus oli rida-realt kirjas tööde mahud ja mille maksumus jäi kahe eelpool toodud summa vahele.

Samas ei vastanud ka see pakkumine tegelikele kuludele, sest ainult ühest detailsest hinnangust jääb võrreldava tulemuse saamiseks väheseks. Toodud näites oli tegemist suhteliselt väikeste summadega, kuid millised on vahed sadu miljoneid maksvate objektide puhul, võib ette kujutada.

Hilisem raha juurdeküsimine on muutunud nii tavaliseks, et isegi ehitustöö tellijad ei oska paremat tahta. Selline aegunud lähenemisviis on visa kaduma, sest paljud ei mõista töömahtude tegelikku tähtsust ehitustööde planeerimise juures. Tellijad võiksid aru saada, et madalaim hind ei anna peaaegu kunagi parimat tulemust.

Kui me vaatame, kuidas on organiseeritud töömahtude arvutamine põhjanaabritel, siis peame tõdema, et oleme sellisest süsteemsusest väga kaugel.

Arenenud Euroopa maades arvutatakse töömahte väga detailselt. Mahtude hulka arvutatakse isegi pisidetailid: ukse lukusüdamike osad, uksesulgurid, kohvimasinate kinnituskronsteinid jne.

Töömahtude arvutamine ei pea Eestis esialgu olema nii detailne, kuid ta peaks muutuma teenuseks, kus rõhutatakse kvaliteedile, mitte aga kaheldava väärtusega kvantiteedile. Ehituse töömahtude järgi peab tellijal olema võimalik enne valiku tegemist analüüsida, miks üks või teine pakkumine on just sellise hinnaga.

Õnneks on suuremad ja edukamad ehitusfirmad viimasel ajal mõistma hakanud, et tellija poolt esitatud ehituskulude liigitamise juhendi järgi koostatud töömahtude loetelu vähendab arusaamatusi tööde tegemisel. Ehitaja saab kiiremini teha oma pakkumise ning keskenduda oma põhitegevusele -- ehitamisele.

Tänu korrektsetele ja selgetele töömahtude loeteludele on tellija tehtavad hinnapakkumised võrreldavad ja pakkumishinnad erinevate projektide puhul ei tohiks kõikuda rohkem kui ±7%.

Ehitusturul on tekkinud vajadus professionaalse töömahtude arvutamis- ja konsultatsiooniteenuse järele. Mujal maailmas on antud teenus osutunud väga nõutavaks ja vajalikuks, näiteks Inglismaal on töömahtude arvutajad kõige hinnatumad ja tasustatumad ehitusspetsialistid.

Antud ajahetkel arvutavad töömahtusid mitmed projektorganisatsioonid ja ehitusfirmad, kellele see ei ole põhitegevus. Selline tegevuse hajutamine ehitusturul efektiivsust ja kvaliteeti ei paranda, pigem vastupidi. Iga kingsepp jäägu oma liistude juurde.

Töömahtude arvutamis- ja konsultatsiooniteenust läheb tellijal vaja ehitamise kavandamise ning projekteerimise tasandil.

Korrektne töömahtude arvutamise süsteem püüab viia tellija lisakulutused miinimumini ning samas on töömahtude loetelu objektiivseks dokumendiks võimalike vaidluste lahendamisel.

Autor: Martin Kärner

Hetkel kuum