Väinu Rozental • 23. detsember 1999 kell 22:00

Eeskuju tuleb võtta edukamatest

Kilgi sõnul on praegu väljaspool Tallinna kolm arvestatavat piirkonda, kuhu viimastel aastatel on teistest kohtadest märksa rohkem investeeritud. «Need on Pärnu, Tartu ja Kuressaare,» loetles Kilk. «Otepääl on ka potentsiaali, kuid seal on areng mõnevõrra takerdunud.»

Kilk rõhutas, et kõikides loetletud linnades on eesotsas tegusad ja suure läbilöögivõimega juhid. Kilgi sõnul on tema ja ta äripartnerid investeerinud Pärnu projektidesse üle 150 miljoni krooni.

Regionaalminister Toivo Asmer ütles, et riik on välja valinud kolm prioriteetset sihtpiirkonda -- Kagu-Eesti koos Tartu- ja Jõgevamaaga, Ida-Virumaa ning Eesti saared. «Riigi ülesanne on seal ette valmistada infrastruktuur, et ettevõtja saaks seal firmat luua,» lausus Asmer.

Minister lisas, et just nimetatud piirkondade ettevõtjad saavad oma ettevõtluse alustamiseks hõlpsamalt toetust või laenu.

Võrumaa maavanem Robert Lepikson oli sunnitud tõdema, et ainult paberil olev vabatsooni plaan on liiga väike ahvatlus investoritele. «Riik ei üritagi soosida investeeringuid väljaspool Tallinna,» rääkis Lepikson. «Investor, kes seda siiski üritab, peab olema oma raha peale väga vihane.»

Lepiksoni sõnul oli tema kui maavanema asi ajada välja Võru vabatsoon. «Mina ei ole seatud sinna investorit otsima,» lausus Lepikson.

Toivo Asmer tunnistas, et veebruaris Valgas ja Võrus loodud vabatsoonid pole elavdanud kohalikku majanduselu. «On arvatud, et selliseid eritsoone eraldi ei ole üldse vaja,» lausus Asmer. «Ülekantud tähenduses võiks selline tsoon hõlmata kogu Eestit.»

Hetkel kuum