23. jaanuar 2000 kell 22:00

Kas parkimine Tallinna kesklinnas võiks olla tasuta?

Kõikides Euroopa linnades on parkimine tasuline -- eks osalt selle mõttega, et sõidukid linnu päris ära ei ummistaks -- ja sellest lähtudes võiks ka Tallinnas olla parkimine tasuline. Küll pole ma üldse nõus parkimise korraldamisega, see on Tallinnas allapoole igasugust arvestust. Teiseks ei ole ma nõus ka sellega, et parkimistasust saadav tulu läheb mingitesse teistesse majandussektoritesse, sotsiaalsfääri probleemide lahendamiseks või sellesama parkimistasu korjava organisatsiooni ülalpidamiseks, mis on täiesti naeruväärne.

Tegelikult Tallinnal on infrastruktuur välja arendamata, sealhulgas ka teed ja igasugused parkimisrajatised. Ma toetan parkimistasu kahel käel tingimustel, et raha läheks Tallinna teede, tänavate, parklate ehitamiseks ja mingil määral ka teede kapitaalremontimiseks.

Ma ei ole päris kindel, et seda parkimistasu oleks üldse vaja -- ega linn ju sellest tulu teeni. Kui parkimist korraldanud Valika oma tegevuse lõpetas, siis linn jäi lõppkokkuvõttes talle veel 12 miljonit krooni võlgu! Alati on meil olnud probleeme sellega, kui palju annab parkimistasu tulu ja kuhu see ning trahvidest saadud raha õigupoolest läheb. Kontroll parkimise üle ei nõua kapitaalmahutusi, peamised kulud ses tegevuses on töötajate palgad, aga raha ikka ei tule.

Äkki saab linn elanikega kuidagi kokkuleppele, et jätta vanalinn autodest puutumata, aga mujal igal poolt võib parkida teatud aja tasuta. Aga ka siis tekib probleem -- kuidas kontrollijad-trahvijad pooletunniõigust mõõdavad. Kuid pole ju normaalne, et oled poes 10--15 minutit ja välja tulles avastad autol trahvikviitungi.

Võib-olla võiks kaaluda näiteks sellist varinati, et Tallinnas sõidukit registreerides maksab sõidukiomanik juba teatud tasu, mis annab talle õiguse parkida väljaspool vanalinna.

Arvan, et mitte, ka mujal maailmas on parkimine tasuline, ainult et väikese erandiga -- olenevalt linnast on olmesõitudeks lubatud parkida 15--30 minutiks tasuta. Need autod, mis seisavad terve tööpäeva tänavate ääres, koormavad liiklust ja linna. Korraks, asjaajamiseks, kirja postitamiseks, pangas käiguks peaks saama parkida tasuta. Sõidutee üks rada võikski olla parkimiseks, kui see ei takista liiklust, see võtab ka sõidukite kiirust maha, ei pea ju linnas täie rauaga kupatama.

Tallinnal paraku puudub oma parkimiskontseptsioon. Linna algatusel tehti parkimisseadus, mis oli õigupoolest parkimiskaristusseadus ega väärinud kontseptsiooni nime. Praegu see ei kehti enam. Esmalt tulekski linnajuhtidel kontseptsioon kokku panna, milles määrata ka, kas ja kus on parkimine tasuline või tasuta.

Hetkel kuum