10. veebruar 2000 kell 10:30

Linnajuhtide majandushuvid muutuvad läbipaistvamaks

Tallinna linnavolikogu esimees Rein Voog esitab täna Tallinna Linnavolikogu istungile eelnõu, mille kohaselt peavad edaspidi oma majanduslike huvide deklaratsioonid avaldama ka linnaosade vanemad, ametite juhatajad, linnasekretär ja linnaarhiivi juhataja.

Praegu kehtiv 'Korruptsioonivastase seaduse rakendamise eeskiri' näeb ette linnavolikogu liikmete ja linnavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonide avaldamise. Määrust soovitakse täiendada ka avalikustamise sagedusega - üks kord aastas nagu see on ka Riigikogu liikmete ja teiste ametiisikute puhul.

Vastavalt seadusele ei kuulu linnasekretär enam linnavalitsuse koosseisu, kuid olulise ametiisikuna võtab ta sõnaõigusega osa linnavalitsuse istungitest ja juhib linnakantseleid. Seetõttu peaks ka tema majanduslikud huvid avalikustama. Volikogu esimehe Rein Voogi sõnul suurendab eelnõu linna juhtimise ja juhtide majanduslike huvide läbipaistvust.

Hetkel kuum