1. märts 2000 kell 15:33

Pensionireform neelab Telekomi raha

Sotsiaalmaksu samale tasemele jätmine pensionireformi teise samba käivitamisel sunnib valitsust müüma ära osaluse Eesti Telekomis, erastama viimase riigivara ja kärpima riigieelarvet.

Teisipäevaõhtusel kabinetiistungil otsustas valitsus jätta sotsiaalmaksu määra samaks ning suunata 33%lisest maksust 16% riikliku pensionikindlustuse ja 4% kohustusliku kogumiskindlustuse tarbeks. Valitsuse kokkuleppe kohaselt on kogumiskindlustus kohustuslik kuni 35-aastastele.

Seni läks riiklikku pensionikindlustusse 20% sotsiaalmaksust.Rahandusministeerium peab juuni lõpuks tegema ettepanekud tekkivale 4%lisele puudujäägile katteallikate leidmiseks.

Valitsusliidu maksuideoloogi Jürgen Ligi sõnul on puudujäägi katmiseks kolm võimalust-vähendada riigieelarve kulusid, kasutada ära riigieelarve reservid(riigivara müük, Telekom, Hüvitusfondi jääk), või võtta laenu.'Majanduslikult kõige otstarbekam oleks muidugi reservide kasutuselevõtt, aga neist paraku ei jätku,' selgitas Ligi. Ta lisas, et erinevas vormis reserve on riigil veel vaid umbes 1,5 mld krooni ulatuses, Telekomi müügist peaks saama 3 mld krooni.

Pensionireformi teise samba ehk kohustusliku kogumiskindlustuse käivitamiskulu aastas on 700-750 mln krooni, kogukulu hinnanguliselt aga üle 24 mld krooni. Eesti Telekomist kuulub riigile veel 27,3%. IMFi memorandumi kohaselt peab valitsus esimese poolaasta jooksul otsustama osaluse müügi tähtaja.

Sotsiaalminister Eiki Nestor hääletas valitsuse istungil sotsiaalmaksu samaks jätmise vastu, pidades seda riigile liialt palju kulusid toovaks. Nestori sõnul tuleb nüüd kaaluda riigi võlakirjade emiteerimist, eelarve kokkutõmbamist ja reservide müümist.

Hetkel kuum