Inno Tähismaa • 6. märts 2000 kell 10:48

Maailmapanga esindajad analüüsivad Ida-Virumaa arenguvõimalusi

Majandusministri kutsel viibib Eestis 1.-10.03 Maailmapanga missioon, et analüüsida olukorda Ida-Virumaal ja leida konkreetsed tegevussuunad piirkonna strateegiliseks arenguks, teatas majandusministeeriumi avalike suhete osakonna juht Karin Varkel.

Maailmapanga missioon keskendub väike- ja keskmise ettevõtluse, tööturu- ja keskkonna- valdkondadele ning annab oma lõppraportis iga valdkonna osas soovitused ja konkreetsed meetmed nende arenguks.

Majandusministri nõuniku Maria Alajõe sõnul peaks Maailmapanga ekspertide kokkuvõte sisaldama nii strateegilise visiooni kui ka konkreetseid, efektiivseid ja lähiajal reaalselt rakendatavaid lahendusi.

Majandusminister Mihkel Pärnoja sõnul on Maailmapanga missiooni analüüsitavad valdkonnad Ida-Virumaa kolm olulisimat valdkonda, mis vajavad kiireid, kuid läbikaalutud muudatusi. 'Tahame kaasata meie ümberkujundatavate piirkondade majanduse edendamisesse rahvusvahelise kogemuse, Eestil sellised kogemused hetkel puuduvad, kuid Maailmapanga missiooniga koostöös saavad meie eksperdid teadmisi ja kogemusi, mida saame kasutada teiste Eesti piirkondade sotsiaal-majanduslike arengustrateegiate koostamisel', sõnas M. Pärnoja.

Maailmapanga missiooni juhib hr. Carlos Cavalcanti ning missiooni liikmeteks on vastavate valdkondade eksperdid erinevatest riikidest. Missiooni raames toimuvad arutelud majandus-, haridus-, keskkonna- ja sotsiaalministeeriumi ametnikega. Visiit Ida-Virumaale kestab 5-8.märtsini ning selle raames külastatakse piirkonna ettevõtteid, haridus-, finants- , tervishoiuasutusi jms

Esmakordselt viibis Maailmapanga missioon Ida-Virumaal 1998 aastal, mil vaadeldi põlevkivi kaevandamise ja tootmise, keskkonna ja sotsiaalküsimustega seotud aspekte.

Hetkel kuum