Inno Tähismaa • 31. märts 2000 kell 6:31

Eesti ettevõtjad kriitilised Läänemere majandusfoorumi aruande suhtes

Eile Stockholmis lõppenud 10 Läänemere riigi ettevõtjate kolmandal Baltic Sea Business Summit foorumil olid Eesti ettevõtjad kriitilised möödunud aastal koostatud Läänemere regiooni arengu aruande suhtes, teatas kaubandus-tööstuskoja juht Mart Relve.

Eesti ettevõtjate suhteliselt kriitilise hinnangu valminud aruandele andis Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse liige Toomas Sildmäe. Kuna Eesti majanduse areng on regiooni üks kiiremaid, siis aruandes 1999 aastal antud hinnangud ei kajasta päris adekvaatselt Eesti majanduse hetkeolukorda ning edukat kriisist väljumist.

Üheks põhimõtteks, millest BSBS aruandes lähtutakse on, et Balti regiooni turud ei ole konkureerivad vaid pigem üks-teist täiendavad ja toetavad turud. Skandinaavia äriruumi laienemist kogu Läänemere regiooni tõstis esile ka fakt, et nii Läti, kui Leedu ettevõtluse esindajatena astusid foorumil üles suurettevõtete ABB ja Danisco skandinaavlastest esindajad.

Eraldi käsitlemist leidis foorumil Venemaa, kui üks Läänemere äärseid riike. Tingituna hiljutistest presidendivalimistest ning Venemaa presidendi, kui institutsiooni suurest mõjust ettevõtlusele, saadeti Putinile resulutsioon ('Message to President Putin regarding Conditions for Growth and Development in Russia'), milles tõstatatakse esile Venemaa majanduse käesolevaid kitsaskohti ning pööratakse tähelepanu võimalustele olukorra parandamiseks nii majanduses kui kogu ühiskonnas - haldussuutlikkusest intellektuaalse omandi kaitseni.

'Läänemere regiooni arengu aruanne' (Report of the progress in Baltic Sea Region) oli foorumi põhiteemaks. Aruanne käsitleb muutusi riikide majanduses maade kaupa, tõstab esile probleeme ning nende võimalikke lahendusi.

1996 aastal Rootsi suurettevõtja Dr. Peter Wallenbergi poolt algatatud ärimeeste foorum toimub iga kahe aasta tagant ja on ellu kutsutud koondamaks, tõstatamaks ja viimaks ettevõtjate arvamusi regiooni üldisest ja majanduslikust arengust poliitiliste ringkondadeni. Foorumi eesmärgiks on kaasa aidata kogu regiooni kaubanduse ja investeerimiskliima arengule ning edendada heanaaberlikkust ja ühiskondlikku õitsengut.

Hetkel kuum