Kadi Heinsalu • 22. mai 2000 kell 10:22

Kaugel on Divecist võetud materjalide uurimine maksuametis?

Kui kaugel on Divecist võetud materjalide uurimine maksuametis, kellele ja kui palju on selle materjali põhjal ettekirjutusi tehtud? Kui tihe on koostöö majanduspolitseiga?

Vastus: Nende materjalide põhjal on algatatud 107 maksurevisjoni, kuskindlakstehtud kahju kokku on 102, 5 milj kr. Neist lõpetatud on seni 12,milliste tulemusel on määratud täiendavalt maksu 3,6 milj kr,millest on juba sisse nõutud 1,5 milj kr.

Politseile on maksuamet teinud 5avaldust kriminaalasja algatamiseks, kahjusumma umbes 5 milj kr.

Revisjonide all on pettuseskeemides osalenud varifirmad, nnpuhverfirmad ja maksude optimeerimise sildi all maksudest kõrvalehoidumiseskeeme kasutanud legaalsed äriühingud.

Kui me poleks asunud koos politseiga uurima neid materjale, oleksmaksupettuste tõkestamisest rääkimine sisutu. Koostöö TallinnaPolitseiprefektuuriga on jätkuvalt hea.

Hetkel kuum