Ülo Toomsalu • 8. juuni 2000 kell 7:23

Võru linnavalitsust kimbutab juriidiline segadus

Võru Linnavolikogu juriidiline möödalaskmine seadis kahtluse alla linnavalitsuse ametisse kinnitamise seaduslikkuse, kirjutab Võrumaa Teataja.

OÜ Allika Õigusabi väidab maavanemale saadetud kirjas, et linnapea ja linnavalitsuse ametisse kinnitamise otsused on õigustühised, sest neis puudub viide seadusele. Samuti pole firma andmeil seaduslik linnavalitsuse kahes osas ametisse kinnitamine.

Maasekretär Krista Paali sõnul on linnapead ja linnavalitsust ametisse kinnitavad otsused juriidiliselt ebakorrektsed. Otsuses polnud viidet seadusele, mille alusel linnapea ja valitsus ametisse kinnitatakse. Ka puudus otsustes nende jõustumise aeg.

Samale otsusele jõudis Paali kinnitusel ka õiguskantsler ning sellele tuginedes saadeti linnavolikogule ettekirjutus, milles nõutakse otsuste vastavusse viimist põhiseaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega. Õiguskantsleri hinnangul peavad otsused olema kontrollitavad, seega varustatud viitega seadusele, mille alusel need on vastu võetud.

Volikogu esimehe Tõnu Antoni sõnul ei jäänud volikogu ootama maavanema ettekirjutust, vaid on tänaseks puudulikud dokumendid seadustega kooskõlla viinud. Anton nimetab juhtumit opositsiooni ja koalitsiooni positiivseks omavaheliseks nagistamiseks.

Paali kinnitusel on kõik otsused, mis linnavalitsus on teinud ajal, mil ta on olnud ametis vigase dokumendi alusel, endiselt õiguslikud ning ei vaja uuesti vastuvõtmist.

Hetkel kuum