Sulev Oll • 14. juuni 2000 kell 10:11

Eesti Energia Televõrgu direktoriks sai Urmas Aiaste

Eesti Energia Televõrgu direktorina asus 12.juunist tööle Urmas Aiaste. Aiaste on sündinud 1956.aastal. 1986.aastal lõpetas ta TTÜ automaatika teaduskonna automaatika ja telemehhaanika eriala. Alates 1996.aastast kuni EE-sse tööleasumiseni töötas ta TV3 tehnikadirektorina.

Eesti Energia Televõrk on moodustatud varasema Eesti Energia sideosakonna baasilja tegutseb iseseisva majandusüksusena alates 01.aprillist k.a. Televõrkopereerib täna üle-eestilist telefoni- ja andmesidevõrku eesmärgiga pakkudaEesti Energiale ja tema tütarettevõtetele nende põhitegevuse korraldamisekstöökindlat telekommunikatsiooniteenust.

Hetkel kuum