Sulev Oll • 14. juuni 2000 kell 13:34

EVPde kasutamise tähtaeg pikenes

Riigikogus vastu võetud seadusemuudatuse kohaselt saab erastamisväärtpabereid kasutada erastamisseaduse alusel erastatava vara eest tasumiseks ja Hüvitusfondi obligatsioonide omandamiseks 2000. aasta 1. detsembrini. Muudel õigusaktidega sätestatud juhtudel saab erastamisväärtpabereid kasutada 2002. aasta 1. juulini.

Pärast viimati nimetatud kuupäeva kasutamata jäänud erastamisväärtpaberid kustutatakse ja nende väärtus kompenseeritakse omanikule samadel alustel, nagu vastavalt Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 17 1. lõikelekompenseeritakse õigusvastaselt võõrandatud vara pärast hüvitusväärtpaberite väljaandmise lõpetamist.

Hetkel kuum