Inno Tähismaa • 16. juuni 2000 kell 7:34

Tallinn jätab omale ASis Tallinna Vesi kuldaktsiaga eriõiguse

Tallinna volikogu otsustas eile jätta linnale erastatavas ASis Tallinna Vesi eriõigus nimelise kuldaktsia kaudu, teatas Raepress.

Nimeline eelisaktsia ehk kuldaktsia nimiväärtuses 1000 krooni on kavas emiteerida linnale, mis on üks linnapoolse kontrolli säilimise garantiidest. AS Tallinna Vesi põhikirja uue redaktsiooni järgi on kuldaktsia omanikul ka õigus dividendile kindlaks määratud summas 10 tuhat krooni.

Tallinna linnavolikogu kinnitas eile AS Tallinna Vesi põhikirja uue redaktsiooni ning nõustus aktsiakapitali suurendamisega 30 miljoni uue nimelise aktsia väljalaskmisega, nimiväärtusega 10 krooni.

Linn loobub 30 miljoni aktsia märkimise eesõigusest. Nende märkimiseks tervikuna korraldatakse eelkvalifitseerimisega enampakkumine alghinnaga 300 miljonit krooni. Lisaks müüb linn 28 miljonit aktsiat samasugusel enampakkumisel tervikuna, alghinnaga 280 miljonit krooni. Enampakkumise võitnud investor omandab selle tulemusel 50,4 % AS Tallinna Vesi aktsiatest.

Volikogu otsuse kohaselt peab linnavalitsus avama sihtotstarbelise erikonto, mis oleks mõeldud liitumistasude osaliseks kompenseerimiseks, sadevete kanalisatsioonitrasside rajamiseks ning kanaliseeritud tänavate asfalteerimiseks. Sihtotstarbelisele kontole tuleb kanda ka osa AS Tallinna Vesi müügist laekuvast summast. Samuti laekub raha sihtotstarbelisele kontole ka iga aastasest linnaeelarve eraldistest ja muudest allikatest.

Sihtotstarbelise erikonto kasutamine on seotud AS Tallinna Vesi ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kavaga.

Parima pakkuja väljaselgitamisel lähtutakse 60% ulatuses veevarustuse ja kanalisatsiooni ärajuhtimise hinnast ja selle muutumisest viie aasta jooksul, 40% ulatuses aga aktsiate eest pakutavast hinnast. Seega on eelisolukorras need võimalikud investorid, kes pakuvad madalamat ja stabiilsemat teenustasu.

Hetkel kuum