Ülo Toomsalu • 20. juuni 2000 kell 6:40

9. klassi matemaatikaeksam hinnatakse ümber

9. klassi lõpetajate matemaatikaeksam oli liiga raske. Sestap lubas haridusministeerium koolidel eksamitöid leebemalt hinnata - nii mõnigi 2 asendub nüüd pügala võrra parema hindega, kirjutab Õhtuleht.

Paljudest koolidest ja haridusosakondadest saabunud teabe põhjal osutus põhikooli matemaatika lõpueksam õpilastele liiga raskeks. Varem väljakuulutatud hindamis- skaala põhjal oleks tulnud välja panna skandaalselt palju mitterahuldavaid hindeid.

Haridusministeerium andis sestap koolidele loa vajaduse korral hindamisskaalat laiendada ja eksamitöid leebemalt hinnata. 'Analüüsisime kiiresti saadud teavet. Eksamitulemused oli mõttekas õpilaste kasuks uuesti hinnata,' kinnitab ministeeriumi pressinõunik Olav Kruus.

Sisuliselt tähendab see, et hea õnne korral võib koolilapse matemaatikaeksami hinne pügala võrra tõusta. Viielised tööd aga siiski kuuelisteks ei muutu. 'Viis jääb ikka viieks,' nendib Kruus.

Matemaatikaeksami tulemuste kokkuvõttes selgus, et enamikus maakondades ja linnades sooritas eksami vähem kui 85 protsenti põhikooli lõpetajatest. Samas ei pruugi mitterahuldava hinde saanud 9. klassi lõpetajad sellest teadagi saada. Järeleksameid pole veel kuigi palju tehtud ning ebaõiglaste kahtedega pole jõutud veel lapsi ehmatada. Möödunud nädala alguses toimunud eksami tulemusi hinnati mitu päeva ning paljud koolid pole jõudnud lastele veel hindeid teatada.

Hetkel kuum