Kalev Roosiväli • 2. juuli 2000 kell 22:00

Kuidas vastutab kinnisvaramaakler oma tehingute kvaliteedi eest?

Kinnisvaramaakler vastutab oma tehingute kvaliteedi eest ühelt poolt ettevõtte ees, mida ta esindab, ja teisalt, kui tegu on füüsilisest isikust ettevõtjaga, kes on Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja (EKK) liige, koja ning selle juures tegutseva kinnisvaramaaklerite aukohtu ees.

Maakler peab oma tegevuses järgima maaklerite koja üldkoosoleku poolt vastu võetud heade tavade koodeksi juhiseid ja eetilisi nõudeid, mis määravad maakleri vastutuse kriteeriumid. Rikkumise korral saab aukohus teha maaklerile ülesandeks hüvitada kahju, maaklerit trahvida või rikkuja EKK liikmeskonnast välja heita.

Maakleril, kelle suhtes aukohus on langetanud tauniva otsuse, on väga raske edaspidi sellel alal töötada, sest negatiivne teave levib kiiresti kinnisvarafirmade ja teiste maaklerite seas, kes patustanuga vaevalt enam soovivad koostööd teha. Konkreetsema vastutuse määrab selle aasta detsembris algav kinnisvaramaaklerite atesteerimine.

EKK aukohus käsitleb siiski vaid neid juhtumeid, kus vähemalt üks osapool on EKK liige. Libamaaklerite suhtes on meil väga raske mõjutusvahendeid rakendada, mistõttu kannatanu peaks pöörduma esmajoones kohtu poole. Altminekute vältimiseks tuleks hoiduda isehakanud vahendajate teenuste kasutamisest.

Hetkel kuum