Ülo Toomsalu • 18. august 2000 kell 6:13

Firmade veebiküljed on lapsekingades

Konsultatsioonifirma Turundusnõukoda viis juulikuus läbi uuringu, millest selgus, et ettevõtte koduleheküljed on igavad ja liigselt ettevõttele orienteeritud, kirjutab Postimees.

Uuringu tulemusel selgus, et 29 protsendil ettevõtetest on oma võrgulehekülg, 8% on lehekülg valmimas ning 20% on kodulehekülg plaanis. 92% juhtudest lõppes domeeninimi tähelühendiga '.ee'.

Keeleliselt kasutab 67% ettevõtetest koduleheküljel vaid eesti keelt, 18% kasutas eesti ja inglise keelt. Intranetti omab 38% küsitletud ettevõtetest ning 1% plaanib seda lähitulevikus juurutada. Suuremal osal ettevõtetest on siiski ülilihtsad lahendused, mis rahuldavad vaid hädavajalikke nõudmisi.

Turundusnõukoja tegevdirektori Ahti Kurise sõnul iseloomustab Eesti ettevõtete lehekülgi suur staatilisus ning ettevõttele orienteeritus. Kodulehekülgi kasutatakse valdavalt vaid ühesuunaliseks info jagamiseks. 80% lehekülge omavatest ettevõtetest on rakendanud oma võrgulehekülje firma tutvustamise teenistusse ning vaid 14% ettevõtetest tutvustab seal ka pakutavaid tooteid ja teenuseid.

Uuringu käigus küsitleti 220 ettevõtet, kellelt uuriti, kas ja miks on neil olemas või miks puudub oma kodulehekülg ja intranet (sisevõrk). Lisaks uuriti ka kavatsusi, milleks nad tulevikus oma kodulehekülge või intranetti kasutama hakkavad.

Hetkel kuum