20. september 2000 kell 22:00

Mis juhtub Eestis, kui NBH ostab Swedbanki?

Need on spekulatsioonid. Aga kui midagi sellist juhtub, ei pea see tingimata kaasa tooma olulisi muutusi pangandusmaastikul. SEBi ja Swedbanki ühinemine oleks lõppenud vajadusega üks nende omanduses olevatest pankadest Eestis ära müüa.

Kui Merita ostaks Swedbanki, kaasneks tõenäoliselt sellega Merita olemasolevate operatsioonide liitmine Hansapangaga. Kuna need on väikesed, ei tooks see kaasa dramaatilisi muutusi Hansapanga poolel ega ka otsest vajadust teda nt börsilt ära tuua. Palju sõltub, milline on Merita juhtkonna nägemus tegevuse arendamisest Balti riikides. Swedbanki juhtkond on siiani olnud seisukohal, et Hansapanga noteerimine Tallinna börsil on vajalik.

Arvestades Eesti panganduse mahtu ? alla 1 Põhjamaade pangandusmahust ? koondub põhitähelepanu sünergiale Põhjamaade raames ja mis juhtub igasuguste tütardega edasi ? vaevalt selles protsessis esialgu tütarde peale väga palju tähelepanu kulutatakse.

Pigem on tähelepanu rohkem selles, kuidas see Põhjamaade turul toimuma saab. Ülejäänu on juba detailid, komponentide täpsustamine.

Tõenäoliselt tuleks teha valik, kumb siis jätta, kas iseseisev pank või filiaal. Mõlemat hoida ei ole otstarbekas. Arvata võib, et see valik ei saa kuigi raske olema.

Ilmselt ei too see stsenaarium endaga kaasa nii palju küsimusi ja probleeme, mis oleks tekkinud Swedbanki-SEBi ühinemisel.

Kliendi jaoks jääb selle stsenaariumi puhul valikuvõimalust vähemaks. Krediidipangale iseenesest see ju meeldiks.

Meie ei saa mõjutada peakorterite tasemel toimuvat. Istume rahulikult ja planeerime järgmist aastat. Käib eelarveprotsessi ettevalmistav etapp lähtudes sellest, et pangandusturg püsib muutumatuna, ja me ei spekuleeri võimalike ühinemiste teemal. Kui peaks mingeid ühinemisi tulema...selge on see, et võrreldes Hansa- ja Ühispangaga on meil palju erinevusi, aga on ka kindlasti täiendusi teineteisele palju anda.

Kui stsenaarium käivitub, peavad muudatused olema kardinaalsed. Ei saa hoida pikaajaliselt paralleelselt nii filiaali kui ka tütarpanka.

Eks erinevaid ühinemisi kindlasti maailmas ja sh ka Põhja-Euroopas planeeritakse ka tõsiselt ja muidugi kaks korda rohkem arvatakse, et planeeritakse.

Hetkel kuum