28. september 2000 kell 22:00

Elukindlustus on uus investeerimistrend

Eesti elukindlustusturg on lähematel aastatel finantssektoris tõenäoliselt kõige kiiremini kasvav haru. Kui enamikes lääneriikides moodustab elukindlustus ca 50% kogu kindlustusturust, siis Eestis on elukindlustuse osakaal, vaatamata viimastel aastatel toimunud suurele hüppele 8%-lt 16%-le, suurt kasvuruumi omav finantsteenuste valdkond.

Elukindlustuse arengu eelduseks on säästude teke või nende loomise soov ja stabiliseerunud kasvufaasis majandus.

Peamiseks tingimuseks, et eeldustele tuginedes võiksid inimesed hakata oma turvatunnet elukindlustuse abiga suurendama, on kindlustusseltside usaldusväärsus. Viimane sai küll mitmete nõrkade kindlustusseltside pankrotistumisega tõsise hoobi, kuid kindlustusjärelevalve kiire ja asjatundlik tegutsemine üheskoos tugevate, enamasti suurtesse rahvusvahelistesse kindlustuskontsernidesse kuuluvate kindlustusseltsidega on aidanud usaldusväärsust taastada.

Turu usaldusväärsuse kasvule aitavad kaasa karmistunud nõudmised seltside omanikele ning juhatuse liikmetele. Elukindlustus, mis on maailmas tänu kõrgemale intressile ja kindlustuskaitsele edukalt pankadelt deposiite röövinud juba enam kui kümmekond aastat, on saanud tugevdatud kontrolli kaudu kindlust juurde ning tulevikus sellised õnnetused, mil mitu seltsi mainitud põhjustel pankrotistus, tõenäoliselt ei kordu.

Seesam Elukindlustus võttis üle kahe pankrotistunud kindlustusseltsi Polaris Elu ja AB Elukindlustuse kohustused. Siinkohal on huvitav märkida, et Seesam Elukindlustuse esimese poolaasta tehniline kahjum oli 48 miljonit krooni. Kahjum tekkis ülevõetud portfellide reservide asendamisest, sest nii Polarisel kui ka AB Elul klientide säästude katteks olev vara puudus. Kahjumi katmine toimub pikema perioodi jooksul, kuna pankrotipesast on siiski lootust osa raha tagasi saada jne.

Praegused kliendid muretsema ei pea, kuna Seesami omakapital on pärast kahjumi mahalahutamist 35 miljonit krooni, see ületab seaduse poolt nõutud miinimum-määra kolmekordselt. 100 miljoni kroonine investeeringute portfell on samuti suurem, kui kohustuste katmiseks vaja oleks.

Polaris Elust võttis Seesam 7385 lepingut, millest üle poole on ümber sõlmitud.

Väljamakseid seoses perioodi lõppemisega on tehtud juba 412 871 krooni ulatuses ja seoses kahjujuhtumitega 112 565 krooni. Ilma ülevõtmiseta poleks seda teinud mitte keegi. ABst võeti üle 3471 lepingut.

Eestis tegutsevate kindlustusseltside integreerumine Euroopa kindlustussüsteemi on olnud tõhus ja sarnaselt pankadega järjest süvenev protsess.

Hetkel kuum