Inno Tähismaa • 10. oktoober 2000 kell 15:31

Sotsiaalkindlustusamet avab uue infosüsteemi

Homme, 11. oktoobril, avab sotsiaalkindlustusamet uue, täisfunktsionaalse infosüsteemi SKIAS, mis on pensionireformi I samba elluviimise infotehnoloogiliseks lahenduseks, teatas ameti esindaja.

Süsteem hõlmab suuremat osa sotsiaalkindlustusameti põhitegevusest: riikliku pensionikindlustuse registrit, pensione, peretoetusi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetusi.

Infosüsteemi arendustöid alustati 1997. aastal. Süsteemi rakendamine pensioniameteis algas 1999. aastal. Riikliku pensionikindlustuse seadus jõustumisel 1. aprillil 2000 töötas see juba kõigis pensioniametites. Kasutusele on võetud riiklik pensionikindlustuse register, mis võimaldab siduda pensionid isikustatud sotsiaalmaksuga.

Uus infosüsteem on andmemahu poolest üks suuremaid riigi infosüsteeme. Riiklikku pensionikindlustuse registrisse on kantud sotsiaalmaksualased andmed 720 000 isiku, 370 000 pensionäri, 60 000 sotsiaaltoetuse saaja ning 320 000 lapse kohta. Registri andmete alusel makstakse 2000.a. igakuiselt pensione ja toetusi 8,3 miljardi krooni ulatuses.

Infosüsteemis töötab 700 arvutit, mis on ühendatud pensionikindlustuse registri keskserveriga. Andmesidevõrk loodi Informaatikakeskuse ASO poolt. Süsteemi töötamiseks vajalik riist- ja tarkvara on põhiliselt firmadelt IBM ja Oracle. Süsteem on turvaline info säilitamise, ligipääsu ja edastamise osas.

Infosüsteemi arendustööd teostas AS Medisoft.

Hetkel kuum