10. oktoober 2000 kell 22:00

Valitsus kinnitas väärtpaberite müügi uue korra

Rahandusministeeriumi koostatud riigile kuuluvate väärtpaberite müügi kord sätestab riigile kuuluvate väärtpaberite müügi otsustamise ja korraldamise protseduuri.

Eelnõu ei kohaldata stabiliseerimisreservi kantud ning riigikassa likviidsus- ja investeerimisportfellis olevate väärtpaberite müügil, samuti nende toimingute puhul, mis ei ole käsitletavad müügina, vaid näiteks kohustuste täitmisena.

Enne müüki tuleb selgitada välja väärtpaberite harilik väärtus. Kui valitsus ekspertarvamust vajalikuks ei pea ja hindamine on väga kulukas või pole väärtpaberite eripärast tulenevalt vajalik, tuleb koostada hinnang hariliku väärtuse kohta.

Müügi korraldajaks võib olla ainult riigiasutus, kuid müügi ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks võib kaasata lepingu alusel kolmandaid isikuid. Müüki korraldab müügi korraldaja määratud kolmeliikmeline komisjon, enampakkumise läbiviimiseks võib sõlmida lepingu kolmandate isikutega. Eelnõu käsitleb ka müüki eelläbirääkimistega pakkumisel, mida võib kohaldada üksnes riigi äriühingu aktsiate või osa- ning äriühingu põhikirja kohaselt vabalt võõrandatavate aktsiate ja osa müügil.

Üldjuhul kohaldatakse avalikku müüki suurte aktsiaseltside aktsiate müügil, mille ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks kaasatakse kogenud spetsialistid. Avaliku müügi viisideks on väärtpaberite müük neid noteerival börsil ja avalik pakkumine eelnevalt kindlaksmääratud hinnaga või pakkumise käigus kujuneva tasakaaluhinnaga.

Autor: BNS

Hetkel kuum