16. oktoober 2000 kell 22:00

Kokkuhoid vales kohas halvab transporditeenuse taset

Toon mõned näited, mis praktilise töö käigus on ette tulnud. Veokulude arvutamisel alahinnatakse tihti tehnilise hoole ja remondikulude osa veohinnas. Ometi näitab statistika, et need kulud moodustavad üsna olulise osa kogu veokulust (ca 8), seda enam, et see kulu kasvab masina vanuse ja läbisõiduga. Oletame, et masin läbib

10 000 km ning remondi ja hooldekuluks arvestame 31 senti kilomeetrile. Kuus moodustab see summa 3100 krooni. Lisame juurde rehvide kulumise, milleks võib võtta 29 senti kilomeeter, mis kuus on 2900 krooni. Ainuüksi need kulud teevad kokku 6000 krooni, mis mitme auto ja aasta peale teeb arvestatava summa. See näide on toodud suhteliselt uue auto kohta, vanemal masinal on need numbrid kindlasti suuremad. Millegipärast neid summasid ei projekteerita hinna sisse.

Teise näitena toon üldkulu. Ka see on kululiik, mida ei nähta hinnas. Eriti ei soovi seda hinna sisse projekteerida vedajad, kellel on peale veotegevuse ka muu tegevus. Me ei eksi oluliselt, kui arvestame üldkulu suuruseks keskmiselt 10 kogukulust.

Kahtlemata on üldkulud koht, kus kokkuhoid on võimalik. Ainuüksi nende kahe kuluartikli mittearvestamine muudab veohinda üsna oluliselt. On veel rida kulusid, milliseid kas teadlikult või teadmatusest osa vedajaid hinna kujundamisel ei arvesta. Need on kiirteede ja tunnelite maksud, parkimistasu, pesu, side, kindlustus jne. Kiirteid võib vältida, kasutades selleks kõrvalteid, kuid siis on vaja arvestada suurema aja- ja kütusekuluga, kuna vahemaad võivad olla suuremad, kui esialgsel hinna projekteerimisel oli arvestatud. Sidekulu on kindlasti kliendi teenindamise kvaliteedi osa ja see vajab hinna sisse projekteerimist.

Vähe räägitakse masina seisuajast ja veel vähem sellega arvestatakse. Kui masin seisab remondis või on laadimise ootel, siis raha ju tegelikult jookseb (kulum, kindlustus, juhi palk, maksud, ülalpidamiskulu).

Selleks et hästi ja efektiivselt töötada, on vaja palju ja täpselt rehkendada, arvutades läbi mitmeid alternatiivseid variante paljude võimalike muutujatega ja, uskuge, tulemused on endalegi üllatavad.

Autor: Heino Piisang

Hetkel kuum