Sulev Oll • 23. oktoober 2000 kell 22:00

E nagu e-, nagu Eesti, nagu eesel

E-täht nime ees võib tähendada ükskõik mida. E-Arsenalil on ?e? ees seepärast, et sõna ?arsenal? kasutamise kaubamärgina oli üks USA firma endale saanud. Välja päästis ?e? ehk ?Eesti? lisamine.

E-Auditi probleem oli, et mõiste ?audit? kui ?tegevusala? oli nimena liiga üldine. Aitas omaniku eesnime täht.

E-Konsulti puhul tähendab eestikeelselt ehitusekspertiisi ja ingliskeelselt environmental?i (keskkonda), E-Service?il on ?e? mõeldud tähistama elektriehitust.

Firmanimi E-Info pärineb juba aastast 1991, mil e-asjad veel päris tundmatud olid. Pigem seostati firmat sõnaga ?info? ? seda tõestasid mitmed venekeelsed kõned, mille võtjad ühe või teise asutuse telefoninumbrit soovisid. ?Palusin siis oodata või tagasi helistada ja lappasin paberkatalooge,? meenutab toonane firmaomanik, praegune füüsilisest isikust ettevõtja Enn Vatter. ?Pidin kõnedega leppima, sest ise selle nime valisin.?

Tegelikult pakkus Vatter siis ja pakub tänagi mahukat info-otsi teenust ning kirjastab erineva sisu ja mahuga väljaandeid. Ainult aktsiaseltsi on ta nüüdseks vahetanud FIE staatuse vastu.

E-tähe tarvitamist firma nimes võib Enn Vatter põhjendada viiel erineval moel. ??E? nagu ?Enn?, nagu ?Eesti?, nagu ?era?, nagu ?elektrooniline? ja lõpuks ?e? nagu ?eesel? ehk Don Quijote, kes tuuleveskitega võitleb,? võtab ta kokku oma ettevõtjasaatuse.

E-tähe pärast Vatter muretsema ei pea, ilmselt ka sõna ?info? pärast mitte, kuigi selle on keegi teine kaubamärgina registreerinud. Rohkem peavad ärevust tundma need, kes alles tahavad firmale hästi kõlava nime muretseda ja selle esitähe kaubamärgina kaitsta. ?E? kui kaubamärk on kaitstud paljudel ettevõtetel, kel see on lihtsalt nime esitäht. Estoplast Tööstuse OÜ kõrval on E-märk ka Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingul.

Neil, kes alles tahavad e-tähe firmanime ette kirjutada või vastava kaubamärgi omanikuks saada, võivad põrgata takistusele, et e-täht on kaubamärgina kaitstud vähemalt pooltes kauba- ja teenusklassides, mida on kokku 42. ?Eriti laia ulatusega on klassid 41 ja 42,? selgitas keskäriregistri töötaja Riina Kiis. ?Kui neis klassides on märk kaitstud, on uutel taotlejatel väga vähe võimalusi.?

Kui konkurent on ette jõudnud, tuleb temalt tähe kasutamiseks taotleda kirjalikku nõusolekut. Pole võimatu, et siis ka rahakotirauad avada tuleb. Ja ?e? pole ainus ihalustäht. E-tähe kaubamärgiks muutmise kõrval on suurt huvi tuntud ka näiteks tähtede ?k? ja ?t? vastu.

Hetkel kuum